srp

 

 

29.09.2020 Zapraszamy osoby chorujące psychicznie na kurs edukacji finansowej. Więcej szczegółów poniżej

 

Zapraszamy osoby chorujące psychicznie na kurs edukacji finansowej:

 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej realizuje projekt: „Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej”.  W ramach projektu przeprowadzimy szkolenia na temat edukacji finansowej realizowanego w formule online ( za pośrednictwem Zoom) dla 15 osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej oraz poradnictwo: psychologiczne, społeczno-prawne na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego a także doradztwo zawodowe. 

Kurs edukacji finansowej obejmuje 6 spotkań po 6 godzin.

Spotkania będą na zoomie najprawdopodobniej będą to 3 spotkania w październiku i 3 w listopadzie w godzinach popołudniowych.


Tematy poszczególnych spotkań będą następujące:

1.Cele finansowe, wpływy i wydatki, cykl życia rodziny i związane z tym wydatki. Sezonowość wpływów i wydatków, sposoby radzenia sobie z nimi.

2. Niespodziewane wydatki, sposoby przygotowania się na nie. Możliwości oszczędzania, narzędzia, usługi bankowe i parabankowe. Ocena umów.

3. Zasady racjonalnego pożyczania. Sytuacje w których warto i nie należy pożyczać. Analiza ofert banków i firm nie należących do sektora bankowego. Rozumienie umów.

4. Tworzenie i wdrażanie planu finansowego. Narzędzia przydatne w jego realizacji

5. Prawa konsumenta: zawieranie i odstępowanie od umów zawartych w lokalu przedsiębiorstwa i na odległość. Gwarancja, rękojmia, reklamacje, wady towaru, zwrot. Terminy i procedury. Zasady bezpieczeństwa przy zawieraniu umów

6. Ubezpieczenia - cel, zakres, rodzaje. Dobór oferty do potrzeb. Podstawowe mechanizmy reklamy. Oddziaływanie na odbiorcę. Techniki stosowane przez sprzedawców bezpośrednich, asertywność klienta. Promocje, okazje, wyprzedaże - racjonalność konsumencka.

 

Kurs prowadzić będą:

 

Krzysztof Kacuga –w projekcie jeden z dwóch trenerów, prekursor edukacji finansowej w Polsce. W latach 2004-2011 jeden z liderów ogólnopolskiego Partnerstwa na rzecz upowszechniania edukacji finansowej (Centrum Mikrofinansowe, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Fundacja Komunikacji Społecznej). Autor, współautor materiałów szkoleniowych i programów edukacyjnych. Certyfikowany trener edukacji finansowej I, II, III stopnia. Dyplomowany specjalista rachunkowości i zarządzania finansami, doradca zawodowy, specjalista zarządzania zasobami ludzkimi, coach biznesowy. Trener z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem,  train the trainers,  superwizor, ewaluator. Doświadczenie edukatorskie: ponad 8000 godzin przeprowadzonych metodami aktywizującymi w Polsce, Mołdawii, Rosji, na Litwie i Ukrainie, w tym ponad 1000 godz. zrealizowanych warsztatów z zakresu edukacji finansowej.

 

Damian Hamerla – w projekcie jeden z dwóch trenerów, politolog, certyfikowany trener biznesu i trener edukacji finansowej I, II i III stopnia ogólnopolskiego Partnerstwo na rzecz upowszechniania Edukacji Finansowej w Polsce, współautor „Raportu ewaluacyjnego programu edukacji finansowej realizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w latach 2008-2011” oraz współtwórca scenariusza filmu nt. edukacji finansowej. Doświadczenie edukatorskie: ponad 6000 godzin przeprowadzonych metodami aktywizującymi w Polsce, w Mołdawii, Rosji, na Ukrainie, w tym ponad 1000 godz. zrealizowanych warsztatów z zakresu edukacji finansowej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia na adres mailowy: anna.liberadzka@wp.pl do piątku 2-go października.

Projekt i wykonanie SIT