srp

Aktywności międzynarodoweStowarzyszenie od lat działa na arenie międzynarodowej; najbliższym partnerem w tym działaniu jest Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego; podejmowane są wspólne projkety w ramach partnerstw,  a coroczne spotknia na konferencjach dyskutują najważniejsze problemy psychiatrii, psychiatriiśrodowiskowej, dialogu polsko-niemieckiego itp.Wiecej informacji na stronie p-ntzp.pl
 
Od wielu lat współpracujemy także z kolegami z Ukrainy; w naszych ośrodkach i w Szpitalu im. Babińskiego przeszkoliło się w terapii zajęciowej około 70 osób ze szpitala w Kulparkowie z Lwowa. Odbyło się kilka wizyt zarówno we Lwowie jak i w Kraowie. W wielu Konferencjach międzynarodowaych koledzy ukraińscy mieli możliwość brać udział także z naszą pomocą. Wspólny grant wygrany przez nasze Stowarzyszenie  umożliwił zorganizowanie we Lwowie Dnia Solidarności z Osobami Chorymi Psychicznie i wiele innych działań.
 
W tym roku, w kwietniu wygraliśmy następny grant, dzieki któremu koledzy ze Lwowa bedą się mogli u nas się szkolić w prowadzeniu otwartego oddziału dziennego,  pierwszego we Lwowie. Mamy nadzieję przekazać im naszą wiedzę o tym jak realizować ideę psychiatrii środowiskowej.
 
Członkowie naszego Stowarzyszenia włączeni są także we współpracę z kolegami z Izraela. Działamy w Polsko-Izraelskim Towarzystwie Zdrowia Psychicznego. W ostatnich dwóch latach nasza działalność skupiona jest na wymianie młodzieży polskiej i izraelskiejm - tu współpracujemy z ze Szkołą Plastyczną z Salwatora i dyrektor Małgorzatą Hołówką, a także z Haimem Knoblerem, Lilli Haber ( Towarzystwo Przyjaciół Polska - Izrael) i wielu innymi.

 

 

Krzyż Zasługi Republiki Federalnej Niemiec dla Dr Andrzeja Cechnickiego
(29.09.2011)

 IMG_0077.jpg

Przeczytaj:
Uzasadnienie przyznania medalu: Friedrich Leidinger: Laudatio dla Dr Andrzeja Cechnickiego
Podziękowania Dr Cechnickiego: Andrzej Cechnicki. Podziękowania.

 


Współpraca z Ukrainą w 2010
 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej wraz z Polsko - Niemieckim Towarzystwem Zdrowia Psychicznego realizować będzie w roku 2010 program "Żyć, leczyć sie i pracować w lokalnej wspólnocie – w kierunku reformy opieki psychiatrycznej na Ukrainie". Program finansowany dzięki Fundacji Batory i Fundacji Pauci ma na celu tworzenie  reformy psychiatrii „od dołu” przygotowując współpracę sieci lokalnych organizacji  i pracowników różnych grup zawodowych. Działania, które chcemy wprowadzić na Ukrainie są odzwierciedleniem sytuacji w Polsce, gdzie zanim została wprowadzona reforma funkcjonowało już wiele placówek działających w jej duchu wraz z odpowiednio wyszkolonymi pracownikami. Dzięki temu prawnie wprowadzona reforma ta ma szansę szybszej i efektywnej realizacji. Ten schemat chcemy powtórzyć  na Ukrainie.  Projekt koncentruje się na pierwszym miejscu na regionie lwowskim, który będzie jego głównym beneficjentem  oraz jednostką odpowiedzialną a za jego realizację na Ukrainie. W miarę możliwości chcemy jednak również zaprosić do współpracy osoby z innych regionów ( Odessy, Kijowa i Doniecka).
 
Podstawowym celem projektu jest więc przygotowanie  pracownikówpsychiatrii - pielęgniarki, psychologów, pedagogów i lekarzy , a w naszym przypadku szczególnie terapeutów zajęciowych do pracy z osobami chorującymi psychicznie w modelu środowiskowym. Projekt zakłada zapoznanie profesjonalistów z Ukrainy z doświadczeniami polskich i niemieckich partnerów w zakresie budowy i prowadzenia środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej i organizowania zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego oraz różnych form samopomocy w środowiskach byłych pacjentów i ich rodzin. . Wobec grupy docelowej terapeutów zajęciowych projekt zakłada szkolenie partnerów w zakresie udostępniania różnorodnych form rehabilitacji , w tym rehabilitacji zawodowej i programów aktywności zawodowej.
Kolejnym celem jest uwrażliwienie lokalnego środowiska  do przyjęcia osób po kryzysach psychicznych po ich wypisie ze szpitala psychiatrycznego . Szkolenia obejmą programy edukacji i sposobów   przekazywania  informacji obalających mity i stereotypy, poprzez dostarczenie wiedzy o osobach chorujących psychicznie.
Oba cele służą  polepszeniu jakości opieki psychiatrycznej na Ukrainie i zmianie pozycji społecznej osób chorujących psychicznie, przeciwdziałaniu nietolerancji wobec nich, wykluczeniu i dyskryminacji.  Ostatecznie  działania te będą służyły zarówno umacnianiu społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie jak również wprowadzeniu reformy opieki psychiatrycznej i umiejętnego jej realizowania. Celem jest stworzenie stałej współpracy w grupie ekspertów służących wprowadzeniu środowiskowego modelu na Ukrainie, a równocześnie stałemu monitorowaniu jego wdrażania.
 
W Kwietniu 2010 roku, odbyło się szkolenie dla terapeutów zajęciowych w Szpitalu w Kulparkowie. Poniżej prezentujemy zdjęcia z tych warsztatów.
 
Ukraina1.JPG    Ukraina2.JPG
       
Ukraina3.JPG    Ukraina4.JPG
 
Ukraina5.JPG


 
Współpraca z psychiatrią we Francji (Paryż)
 
Paryz.jpg


Wyjazd do Goussainville pod Paryżem - ośrodka rehabilitacji osób po kryzysach psychicznych - z początkiem grudnia 2009 był kontynuacją rozpoczętej od niedawna współpracy polsko-francuskiej. Weronika Banach, Mikołaj Golenia, Jacek Nowak, Jaga Noworól, Rafał Perkowski oraz Dorota Trybis zapoznali się ze sposobami działania opieki psychiatrycznej we Francji, ale mieli również okazję podzielić się polskimi doświadczeniami w tym zakresie. Spotkanie, podczas którego Polacy skutecznie przekonywali, że warsztaty masek, teatr "Psyche", praca w hotelu "Cogito" oraz członkostwo w Stowarzyszeniu "Otwórzcie Drzwi" mogą być droga powrotną do bycia razem z innym.
Bliskość Paryża nie pozwoliła poprzestać na jedynie formalnym programie i tym sposobem udało się odwiedzić katedrę Notre-Dame, muzeum d'Orsay, Montmartre oraz przepłynąć statkiem wzdłuż Sekwany.

04.07.2019
Psychiatria jest bardzo czuła na kontekst społeczny
11.06.2019
Deklaracja Warszawska II Kongres Zdrowia Psychicznego!
20.05.2019
Konferencja Enmesh 2019 - Zapraszamy do Lizbony, 6-8.06.2019
15.05.2019
Dalsze trudności w psychiatrii
06.05.2019
Mamy już szczegółowy plan II Kongresu Zdrowia Psychicznego. Zapraszamy..
21.03.2019
Zaproszenie na debatę ekspercką pt. ?W PARZE ZE SCHIZOFRENIĄ. Termin 27.03.2019 - Warszawa
14.02.2019
Ważna petycja do podpisania!
08.02.2019
Praca? - Tak! Ostatnia tura rekrutacji do projektu. Zapraszamy
04.02.2019
Stanowisko osób chorujących psychicznie w sprawie doniesień medialnych o schizofrenii zabójcy Pawła Adamowicza
16.01.2019
Ważne Oświadczenie PTP w sprawie śmierci prezydenta Gdańska - Pawła Adamowicza!
Projekt i wykonanie SIT