z24092809V,Prof--Andrzej-Cechnicki

Celem jest psychiatria zorientowana na osobę

Nawracająca depresja to przeciętnie 10 lat krótsze życie. Zaburzenia dwubiegunowe, schizofrenia, mogą skrócić życie nawet o 20 lat

Andrzej Cechnicki

Skip to content