Działalność naukowa

schizofrenia

„Schizofrenia -proces wielowymiarowy”

Profesor Andrzej Cechnicki

Praca Andrzeja Cechnickiego „Schizofrenia -proces wielowymiarowy. Krakowskie prospektywne badania przebiegu, prognozy i wyników leczenia schizofrenii” jest zwieńczeniem 20 letniego programu prospektywnych badań autora.
Udowodnił w niej między innymi, że nawet przy zastosowaniu wąskich kryteriów kwalifikacji wstępnej przebieg psychoz schizofrenicznych nie jest jednoznacznie niekorzystny.
Udowodnił też, że u osób leczonych z powodu źle rokującej schizofrenii, nawet po wieloletnim przebiegu występuje zdrowienie, a wczesny udział w psychospołecznym programie leczenia ma wpływ na korzystniejsze wyniki po latach chorowania.
Są to bez wątpienia znaczące, udokumentowane odkrycia, które powinny wpłynąć na rozumienie zaburzeń z grupy schizofrenii i na standardy postępowania terapeutycznego.

„Teatr, który leczy”

Anna Bielańska

„Autorce udało się umiejętnie przejść od zagadnień bardziej ogólnych i teoretycznych – założeń i metod psychodramy, jej powiązań z teatrem i podstawowego znaczenia dla funkcji terapeutycznych, poprzez część omawiającą zastosowanie szczegółowych form dramaterapii w leczeniu schizofrenii, aż do mającego charakter najbardziej praktyczny zestawu ćwiczeń teatralnych stosowanych w procesie terapii. (…) Praca jest unikalnym opracowaniem dotyczącym dramaterapii. Charakteryzuje ją bardzo wysoka rzetelność, umiejętność szerokiego wykorzystania literatury przedmiotu i dobra stylistyka”. (Prof. dr hab. Krzysztof Gierowski)
Anna Bielańska, psycholog kliniczny i psychoterapeuta, pracuje w Oddziale Dziennym Kliniki Psychiatrii Dorosłych CM UJ. Od wielu lat wraz z reżyserem Krzysztofem Rogożem tworzy „teatr terapeutyczny”. Do najbardziej znanych spektakli tego teatru należą Lizystrata i Alkestis. Jako dyplomowany terapeuta Psychodrama Institute for Europe prowadzi szkolenia w zakresie psychodramy Moreno. Psychoterapia wraz z użyciem psychodramy i technik teatralnych zawsze była jej pasją, a niniejsza książka jest podsumowaniem jej wieloletnich doświadczeń w tym zakresie.
 
„Praca powinna wzbudzić duże zainteresowanie terapeutów, studentów studiów przeddyplomowych i podyplomowych, kształcących się w psychoterapii, psychodramie i rehabilitacji”. (Prof. dr hab. Jacek Bomba)
teatr
praca

„Praca, Zdrowie psychiczne, Gospodarka społeczna”

Andrzej Cechnicki i Hubert Kaszyński

Publikacja pt. „Praca, zdrowie psychiczne, ekonomia społeczna” jest dowodem na to, jak wiele się w polskiej psychiatrii w ciągu ostatnich kilkunastu lat zmieniło. Nie tylko mamy nowe neuroleptyki, nie tylko mamy nowoczesną ustawę psychiatryczną. Zmienia się także coś fundamentalnego i niezwykle ważnego: miejsce i rola pacjenta w systemie leczenia. Pojawia się i rozwija podejście, w którym osoba leczona jest partnerem, a zadaniem psychiatry nie jest powierzchowne usuwanie objawów, lecz dbanie o szeroko rozumianą jakość życia pacjenta.

 

„Umacnianie i zdrowienie. Dać nadzieję”

Andrzej Cechnicki i Anna Liberadzka

Według mojej wiedzy nie istnieje w polskim języku opracowanie o takim zasobie informacji na temat psychiatrii środowiskowej, przygotowane wspólnie przez profesjonalistów i pacjentów. Nie ma ich też wiele w literaturze światowej. Zwłaszcza takich, które przekonująco tę wspólność przybliżają. Jest to wyjątkowa pozycja jako podręcznik dla terapeutów środowiskowych i dla rodzin z brzemieniem choroby, a także dla tych, którzy korzystają z psychoedukacji: dla terapeutów i pacjentów. Jej znaczenie w nauczaniu nowoczesnej psychiatrii w programie przeddyplomowym i dydaktyce podyplomowej trudno przecenić.
Z recenzji prof. dra hab. n. med. Jacka Bomby

Andrzej Cechnicki i Anna Liberadzka zaproponowali oryginalną perspektywę spojrzenia na proces zdrowienia osób doświadczających kryzysu psychicznego. Otrzymujemy wnikliwy i wieloaspektowy obraz przeżyć osób, które zdrowiejąc, zmagają się z wieloma zarówno subiektywnymi, jak i bardziej zewnętrznymi, społecznymi problemami i trudnościami. Książka stanowi ważne i wartościowe przedsięwzięcie wydawnicze, jest cenna zarówno pod względem poznawczym, jak i praktycznym, doskonale wpisuje się w najlepsze tradycje krakowskiej, akademickiej psychiatrii. Posłaniem książki jest przekonanie mówiące o tym, iż dla psychiatrii nadszedł czas radykalnych zmian, dla pacjentów czas przejmowania większej odpowiedzialności w swoje ręce, a dla wszystkich czas współpracy. Umacnianie i zdrowienie. Dać nadzieję doskonale dokumentuje ten właśnie proces i przekonuje o jego głębokim sensie.
Z recenzji prof. dra hab. Józefa K. Gierowskiego

„Możesz pomóc”

Bogdan de Barbaro, Krystyna Ostoja-Zawadzka i Andrzej Cechnicki

Książka skupia się przede wszystkim na wzmocnieniu pomocy udzielanej rodzinom (rodzicom, współmałżonkom, najbliższym, opiekunom) osób, u których rozpoznano zaburzenia z grupy schizofrenii. Taki był zresztą cel publikacji, adresowanej do członków rodzin pacjentów i przygotowanej przez zespół wybitnego specjalisty w dziedzinie terapii rodzin. Książka ma też przystępnie opracowaną część informacyjną o możliwościach szukania pomocy i zróżnicowanych form leczenia w środowisku, w tym także rehabilitacji zawodowej osób przewlekle chorych. Zawiera też, co ważne, informacje o kontynuowanej od kilku lat akcji destygmatyzującej osoby chorującej psychicznie.

Poradnik napisany jest żywym, przystępnym językiem, a wiadomości o istocie zaburzeń, o których mówi, nie są mimo to zbanalizowane.

Z recenzji prof. dr. hab. med. Jacka Bomby 

Skip to content