srp

 

"Schizofrenia- proces wielowymiarowy" Dr Andrzej Cechnicki

 

schizofrenia-proces.jpgPraca Andrzeja Cechnickiego "Schizofrenia - otwarty, wielowymiarowy proces. Krakowskie prospektywne badania przebiegu, prognozy i wyników leczenia schizofrenii" jest zwieńczeniem 20 letniego programu prospektywnych badań autora.
 
Udowodnił w niej między innymi, że nawet przy zastosowaniu wąskich kryteriów kwalifikacji wstępnej przebieg psychoz schizofrenicznych nie jest jednoznacznie niekorzystny. 

Udowodnił też, że u osób leczonych z powodu źle rokującej schizofrenii, nawet po wieloletnim przebiegu występuje zdrowienie, a wczesny udział w psychospołecznym programie leczenia ma wpływ na korzystniejsze wyniki po latach chorowania.
 
Są to bez wątpienia znaczące, udokumentowane odkrycia, które powinny wpłynąć na rozumienie zaburzeń z grupy schizofrenii i na standardy postępowania terapeutycznego.

 


"Teatr, który leczy" - Anna Bielańska

 

Teatrktoryleczyweb.jpg „Autorce udało się umiejętnie przejść od zagadnień bardziej ogólnych i teoretycznych – założeń i metod psychodramy, jej powiązań z teatrem i podstawowego znaczenia dla funkcji terapeutycznych, poprzez część omawiającą zastosowanie szczegółowych form dramaterapii w leczeniu schizofrenii, aż do mającego charakter najbardziej praktyczny zestawu ćwiczeń teatralnych stosowanych w procesie terapii. (...) Praca jest unikalnym opracowaniem dotyczącym dramaterapii. Charakteryzuje ją bardzo wysoka rzetelność, umiejętność szerokiego wykorzystania literatury przedmiotu i dobra stylistyka”. (Prof. dr hab. Krzysztof Gierowski)
„Praca powinna wzbudzić duże zainteresowanie terapeutów, studentów studiów przeddyplomowych i podyplomowych, kształcących się w psychoterapii, psychodramie i rehabilitacji”. (Prof. dr hab. Jacek Bomba)
Anna Bielańska, psycholog kliniczny i psychoterapeuta, pracuje w Oddziale Dziennym Kliniki Psychiatrii Dorosłych CM UJ. Od wielu lat wraz z reżyserem Krzysztofem Rogożem tworzy „teatr terapeutyczny”. Do najbardziej znanych spektakli tego teatru należą Lizystrata i Alkestis. Jako dyplomowany terapeuta Psychodrama Institute for Europe prowadzi szkolenia w zakresie psychodramy Moreno. Psychoterapia wraz z użyciem psychodramy i technik teatralnych zawsze była jej pasją, a niniejsza książka jest podsumowaniem jej wieloletnich doświadczeń w tym zakresie.

 

 

"Praca. Zdrowie psychiczne. Gospodarka społeczna." Andrzej Cechnicki i Hubert Kaszyński

 

przyszlosc-pracy-small.jpg

Publikacja pt. „Praca, zdrowie psychiczne, ekonomia społeczna” jest dowodem na to, jak wiele się w polskiej psychiatrii w ciągu ostatnich kilkunastu lat zmieniło.

 

Nie tylko mamy nowe neuroleptyki, nie tylko mamy nowoczesną ustawę psychiatryczną.

 

Zmienia się także coś fundamentalnego i niezwykle ważnego: miejsce i rola pacjenta w systemie leczenia.

 

Pojawia się i rozwija podejście, w którym osoba leczona jest partnerem, a zadaniem psychiatry nie jest powierzchowne usuwanie objawów, lecz
dbanie o szeroko rozumianą jakość życia pacjenta.

 

 

 

"Możesz pomóc. Poradnik dla rodzin pacjentów chorych na schizofrenię i zaburzenia schizotypowe." Bogdan de Barbaro, Krystyna Ostoja Zawadzka, Andrzej Cechnicki

 

mozesz-pomoc.jpg

Jeżeli ktoś bliski, nasz krewny lub przyjaciel, zachoruje na chorobę psychiczną, czujemy się całkiem bezradni. Może się nawet wydawać, że ta bliska przed zachorowaniem osoba znalazła się nagle w zupełnie innym świecie, do którego my nie mamy dostępu...

 

Nie jesteśmy jednak ze swym nieszczęściem sami, podobnie jak i nasz chory nie pozostanie sam ze swoją chorobą... Właśnie ten poradnik  może nam pomóc w przezwyciężeniu szoku związanego z samym faktem zachorowania osoby nam bliskiej. Pomoże nam także zrozumieć świat chorego, a nawet nauczy, w jaki sposób trzeba prowadzić z chorym rozmowy, tak by nie tracić z nim kontaktu emocjonalnego, a jednocześnie wpływać korzystnie na jego zdrowienie.

 

Najlepsze wyniki leczenia choroby psychicznej osiąga się tam, gdzie na sukces terapii pracują zgodnie: psychiatra, psycholog oraz pacjent i jego rodzina.

 

 

"Umacnianie i zdrowienie Trzeba dać świadectwo" Wybór prac pod redakcją:

Andrzeja Cechnickiego, Anny Bielańskiej, Huberta Kaszyńskiego i Anny Liberadzkiej

 

umacnianie-i-zdrowienie-1.jpg

Książka jest kompilacją prac napisanych przez osoby chorujące.

 

Fakt podjęcia w Polsce publicznej debaty na temat zdrowia i choroby psychicznej nie świadczy o dokonującej się powszechnie przemianie poglądów dotyczących zaburzeń psychicznych.Trudno również wnioskować o pozytywnej modyfikacji naszego stosunku emocjonalnego do osób, które ich doświadczyły.

Przygotowana publikacja przyczynia się do tego, aby spotkanie osób zdrowych i tych, którzy zdrowie psychiczne odzyskują, bądź odzyskali stało się możliwe. Prace autorów zasługują na uznanie, bowiem są one świadectwem szczególnej formy znoszenia społecznego piętna, które towarzyszy osobom podatnym na zranienie. Chodzi tutaj o uznanie i szacunek dla wiedzy i rozumienia, które pochodzą z osobistego doświadczenia, co umożliwia postrzeganie ludzi jako posiadających własne poglądy i własny głos, a nie jako przedmiot wiedzy innych.

 

 


 

Wywiad z dr Andrzejem Cechnickim z Pracownii Psychiatrii Środowiskowej
Katedra Psychiatrii CM UJ w Krakowie

 

www.medforum.tv

04.07.2019
Psychiatria jest bardzo czuła na kontekst społeczny
11.06.2019
Deklaracja Warszawska II Kongres Zdrowia Psychicznego!
20.05.2019
Konferencja Enmesh 2019 - Zapraszamy do Lizbony, 6-8.06.2019
15.05.2019
Dalsze trudności w psychiatrii
06.05.2019
Mamy już szczegółowy plan II Kongresu Zdrowia Psychicznego. Zapraszamy..
21.03.2019
Zaproszenie na debatę ekspercką pt. ?W PARZE ZE SCHIZOFRENIĄ. Termin 27.03.2019 - Warszawa
14.02.2019
Ważna petycja do podpisania!
08.02.2019
Praca? - Tak! Ostatnia tura rekrutacji do projektu. Zapraszamy
04.02.2019
Stanowisko osób chorujących psychicznie w sprawie doniesień medialnych o schizofrenii zabójcy Pawła Adamowicza
16.01.2019
Ważne Oświadczenie PTP w sprawie śmierci prezydenta Gdańska - Pawła Adamowicza!
Projekt i wykonanie SIT