Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

Siedziba Stowarzyszenia

31-115 Kraków
pl. Sikorskiego 2/8
tel./fax (012) 422 50 67
biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu

Nasze ośrodki

Środowiskowy Dom Sampomocy 
Redakcja czasopisma DLA NAS

ul. Olszańska 5
tel. 12 633 03 29

Centrum Seniora

ul. Olszańska 5
tel. 721 746 972

Warsztat Terapii Zajęciowej

ul. Miodowa 9
tel. 12 421 17 30

Skip to content