Kurs Psychoterapii

 ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ
PRZECHODZIMY DO KOŃCA ROKU 2021
NA SZKOLENIE ON-LINE

Ogłaszamy rekrutację na nowy kurs w Krakowie i Białymstoku!
Zgłoszenia przyjmujemy do końca września 2021r.
październik-listopad 2021- rozmowy rekrutacyjne
styczeń 2022 – rozpoczęcie kursów
Zapraszamy!
POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KURS PSYCHOTERAPII
POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA KRAKÓW 2022r.
POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA BIAŁYSTOK 2022r.
Zgłoszenia należy przysyłać:
joanna.palka@poczta.fm
TEL. 12 422 50 67
Otwieramy także kurs psychoterapii w
Słupsku. Rekrutacja zakończona,
można się wpisywać na listę rezerwową. Organizację kursu prowadzi
Centrum Edukacyjne w Słupsku.
Rozmowy kwalifikacyjne
24 kwietnia 2021

 Podyplomowy, trwający cztery i pół roku kurs psychoterapii pod
kierownictwem profesora dr hab. Andrzeja Cechnickiego jest atestowany
przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Główną ideą tego kursu jest podejście:
• SKONCENTROWANE
NA OSOBIE PACJENTA, SPOSOBIE PRACY
ADEKWATNEJ DO JEGO POTRZEB.
• ODNOSZĄCE SIĘ DO
PRAKTYKI KLINICZNEJ, NASTAWIONE NA
UZYSKIWANIE UMIEJĘTNOŚCI POSTĘPOWANIA W RÓŻNYCH
SYTUACJACH.

• NASTAWIONE NA POBUDZANIE I WSPIERANIE ROZWOJU
OSOBISTEGO I PROFESJONALNEGO TERAPEUTY
.
• OTWARTE NA ZRÓŻNICOWANIE I INTEGROWANIE PODEJŚĆ
TERAPEUTYCZNYCH, Z DWOMA DOMINUJĄCYMI –
PODEJŚCIEM
PSYCHODYNAMICZNYM I SYSTEMOWYM

Kto może zostać psychoterapeutą
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia
uzależnień

Treść Rozporządzenia:
POBIERZ
Prosimy również zapoznać się z zakładką
CERTYFIKAT !
Szkolenie odbywa się w trybie weekendowym raz w miesiącu w lokalach
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej oraz
Laboratorium „Cogito”.
Informacje:
Joanna Palka
joanna.palka@poczta.fm
tel: 12/422 50 67
Pl. Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków,
Kierownik kursu profesor dr hab. Andrzej Cechnicki
Koordynator: mgr Anna Bielańska; abielanska@interia.pl
tel 608 747 836;
sekretariat: mgr Joanna Palka joanna.palka@poczta.fm

UWAGA! Prosimy uczestników kursów o przedstawienie dowodów
wpłaty na kurs asystentowi kursu, w pierwszym dniu szkolenia. Ze
względu na duże opóźnienia w opłatach taki dowód wpłaty jest
warunkiem uczestnictwa.
Numer konta do wpłacania rat za szkolenie:
83 1240 1444 1111 0010 5413 4938
Bank PEKAO SA

WYKŁADOWCY

 Prof. dr hab. Andrzej Cechnicki
psychiatra, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany psychoterapeuta
European Association of Psychotherapy (EAP). Twórca systemu
psychiatrii środowiskowej w Krakowie, ordynator oddziałów dziennych
Kliniki Psychiatrii Dorosłych zajmujących się leczeniem osób
chorujących na schizofrenię, Kierownik Zakładu Psychiatrii
Środowiskowej w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 

Mgr Anna Bielańska
psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
certyfikowany psychoterapeuta European Association of Psychotherapy
(EAP), dyplomowany terapeuta psychodramy, współtwórca i przewodnicząca
Polskiego Instytutu Psychodramy, członek zarządu Psychodrama Association

Dr med Piotr Błądziński
specjalista psychiatra, pracuje w
Zakładzie Psychiatrii Środowiskowej
Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego, w procesie certyfikacji
psychoterapeuty.

Mgr Józef Bogacz
psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Sekcji
Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego. Kierownik Oddziału Dziennego Rehabilitacyjnego Kliniki Psychiatrycznej w Krakowie, pracuje w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia
Psychicznego. Pracuje w podejściu systemowym, pełni rolę superwizora
siedmiu zespołów terapeutycznych w Krakowie i na Śląsku.
 

 Mgr Igor Hanuszkiewicz
psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor aplikant Sekcji Naukowej
Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, dyplomowany
terapeuta i trener psychodramy, członek Zarządu Polskiego Instytutu
Psychodramy, zatrudniony w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i
Opieki Środowiskowej

Dr med Aneta Kalisz 

psychiatra, terapeuta wyszkolony w analitycznej terapii grupowej, terapeuta i
trener psychodramy. Kierownik Oddziału Dziennego Psychoterapeutycznego
dla osób chorujących na schizofrenię, zatrudniona w Klinice Psychiatrii
Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i w Zakładzie Psychiatrii
Środowiskowej CMUJ.

 dr med Łukasz Müldner- Nieckowski
psychiatra, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego. Pracuje w Zakładzie Terapii Rodzin CMUJ w Krakowie.
Mgr Ariadna Romejko – Borowiec – psycholog kliniczny, psychoterapeuta
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta i trener psychodramy,
Kraków.
Mgr Maria Wojnar – psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor
psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta rodzinny, pracuje w podejściu
systemowym.
Osoby współpracujące:
Mgr Agnieszka Bartkowska-Kurek
psycholog kliniczny, psychoterapeuta i
superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
terapeuta , trener Polskiego Instytutu Psychodramy. Kraków.
Dr Wojciech Drathpsycholog, psychoterapeuta Sekcji Naukowej
Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego, Kraków.
Mgr Agnieszka Duda – psycholog, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego, specjalista terapii uzależnień, superwizor psychoterapii
uzależnień, terapeuta psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy.
Kraków.
Mgr Paula Hanuszkiewiczpsycholog, psychoterapeuta Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta i trener psychodramy Polskiego
Instytutu Psychodramy. Pracuje w Krakowie.
Mgr Karolina Krzątała-Klemiatopsycholog kliniczny i psychoterapeutka.
Od lat związana z Zakładem Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego
w
Krakowie, gdzie prowadzi terapię grupową zaburzeń osobowości oraz
procesy indywidualne.
Dr Roman Ludkiewicz, specjalista psychiatra, psychoterapeuta i superwizor
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta i trener psychodramy.
Pracuje w Gdańsku.
Dr med. Witold Simon psychiatra, psychoterapeuta, adiunkt w Klinice
Nerwic Instytutu Psychoneurologicznego w
Warszawie.

Dr Dorota Solecka – psycholog kliniczny, psychoterapeuta Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego, pracownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych,
Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Aneta Wróblewskapsycholog, psychoterapeuta Sekcji Naukowej
Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor aplikant.
Pracuje w Białymstoku.
Joanna Zapałapsychoterapeutka, specjalistka w dziedzinie psychologii
klinicznej – ścieżka choroby somatyczne. Certyfikowany psychoonkolog i
superwizor psychoonkologii Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.
Kierownik merytoryczny studiów „Psychychosomatyka i somatopsychologia
na Uniwersytecie SWPS. Pracuje w Poznaniu.
Mgr Joanna Zgudpsychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego, trener grup Balinta. Pracuje w Krakowie.
Wydarzenia

 Drodzy kursanci Oto piękne zakończenie zajęć z psychodramy – powyżej
grupa Małgosi Cichockiej i i Romka Ludkiewicza – zakończenie w Poznaniu.
Poniżej grupa Ani Bielańskiej i Igora Hanuszkiewicza – zakończenie w
pięknym miejscu w Wielkopolsce – Strumyki, było tu i tu świetnie!

Certyfikat

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Zasady ubiegania się o certyfikat PTP – POBIERZ
Akredytowane ośrodki stażowe PTP – POBIERZ

Koszty kursu

Numer konta:
83 1240 1444 1111 0010 5413 4938
Bank PEKAO SA
Laboratorium Cogito sp. z o.o
ul. Bałuckiego 6, 30-318 Kraków
NIP: 676 22 94 629

 Posiadamy akredytację kursu i zostaliśmy zwolnieni z podatku VAT! od 10
sierpnia 2011 obowiązuje opłata kursu bez VAT-u.
Uczestników wszystkich kursów obowiązuje przedłożenie
potwierdzenia wpłaty asystentowi kursu
Koszty kursów:
Koszt kursu w Krakowie 12/2016 = 4 800zł/rok
Koszt kursu w Białymstoku 13/2017 = 5 500zł /rok
Koszt kursu w Lublinie 14/2018 = 5 000zł/ rok
Koszt kursu w Krakowie 15/2019 = 5 000zł/rok
Koszt kursu w Białymstoku 16/2019 = 5 500zł rok
Koszt kursu w Lublinie 17/2020 = 5 500zł/ rok
+ superwizja (50h) dodatkowo płatna na 3 roku kursu
Koszt kursu w Poznaniu 18/2020 = 5 700 zł/rok
+ superwizja (50h) dodatkowo płatna na 3 roku kursu
Księgowa : Irena Kudłek tel: 12/266 14 97
e-mail: irenakudlek@op.pl

Kontakt

 Sprawy organizacyjne: Joanna Palka
joanna.palka@poczta.fm
tel. 12 422 50 67
Księgowość
: Irena Kudłek, irenakudlek@op.pl, tel. 12 266 14 97
Koordynator kursu: Anna Bielańska,
tel: 608747836, e-mail: abielanska@interia.pl

Adres korespondencyjny:
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
Pl. Sikorskiego 2/8
31-115 Kraków

Skip to content