pozostawanieWrelacji

Najważniejsze jest pozostawanie w relacji

W swojej istocie działalność Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej nie zmieniła się. 

Musieliśmy natomiast zmienić formę kontaktu z pacjentami i podopiecznymi.

Skip to content