srp

Partnerzy Stowarzyszenia

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w realizacji statutowych celów.

Stowarzyszenie Rodzin "Zdrowie Psychiczne"

stowarzyszenie-rodzin.gif   Stowarzyszenie Rodzin "Zdrowie Psychiczne" powstało z inicjatywy rodzin osób chorych psychicznie, które od 1985 roku spotykały się w Klubie Rodzin. Zostało zarejestrowane i uzyskało osobowość prawną w Krakowie w 1990 r. Jest zrzeszone w Ogólnopolskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego. Przynależy także do: Związku Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorujących Psychicznie POL-FAMILIA

Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

akademia.gif  

Wspólnie z Katedrą Psychiatrii CMUJ i  Szpitalem Uniwersyteckim prowadzimy programy terapeutyczne i  rehabilitacyjne zapewniające ciągłość opieki osobom chorującym psychicznie. Pacjenci mogą po leczeniu oddziałach całodobowych i dziennych być kierowani na zajęcia do Warsztatu Tarapii Zająciowej,  Środowiskowego Domu Samopomocy. Użyczamy nieodpłtnie Szpitalowi lokal na prowadzenie Oddziału Dziennego o profilu psychoterapeutycznym.

 

Pracownia Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii mieści sie także w lokalu Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie "Otwórzcie Drzwi"

otworzcie-drzwi.gif   Stowarzyszenie "Otwórzcie Drzwi" powstało w 2000 roku w Krakowie i jest organizacją pozarządową, zajmującą się wyłącznie problemami osób chorych psychicznie i poprawą ich jakości życia. Stowarzyszenie "Otwórzcie Drzwi" zrzesza osoby cierpiące na schorzenia psychiczne oraz inne, których celem jest promowanie działalności Stowarzyszenia. Fundusze na działalność pochodzą ze składek członkowskich, grantów oraz darowizn pieniężnych i dofinansowań.

Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego

pol-niem-stow-zdr-psych.gif   Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego powstało w 1989 r. Głównym celem Towarzystwa jest utrwalenie więzi między polską i niemiecką psychiatrią. Członkami Towarzystwa są przedstawiciele grup zawodowych pracujących w psychiatrii: personel pielęgniarski, lekarze, psycholodzy, socjolodzy, terapeuci zajęciowi, pracownicy socjalni, pracownicy, administracji i politycy.

Polsko-Izraelskie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego

pol-izra-stow-zdr-psych.gif  

Głównym celem Polsko-Izraelskiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego jest utrwalenia więzi między polską i izraelską psychiatrią. Służy ono także celom humanistycznym i zbliżeniu między narodami.

Coroczne Sympozja odbywaja się w Krakowie i Izraelau; ich tematy związane są z historią polsko- żydowkich relacji.

Województwo Małopolskie

wojewodztwo-malopolskie.gif   Stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w pracach nad stworzeniem Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 2004-2008. Dokument ten nakreśla model opieki psychiatrycznej, definiuje cele programowe i plan ich realizacji na lata 2004-2008. Program bierze pod uwagę potrzebę praktycznej integracji sektorów: ochrony zdrowia, pomocy społecznej i zatrudnienia.

Urząd Miasta Krakowa

miasto-krakow.gif  

Od wielu już lat Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami Miasta m. in.: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Wydziałem Spraw Społecznych UMK, Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych. Współpraca opiera się o zakres działań związany z pomocą osobom niepełnosprawnym, tworzeniem programów rehabilitacyjnych, organizacją konferencji, szkoleń, organizacja Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa.

Jednym z istotnych elementów współpracy o zasięgu międzynarodowym, była realizacja w latach 2000-2002 projektu hotel, który wzbogacił istniejącą już od wielu lat współpracę miast partnerskich Krakowa i Edynburga.

 

logo_gkn_bezcienia.jpg  

Organizacja wspierająca akcję 1% 

Pozostali Partnerzy

Pozstałymi Partnerami Stowarzyszenia są:

04.07.2019
Psychiatria jest bardzo czuła na kontekst społeczny
11.06.2019
Deklaracja Warszawska II Kongres Zdrowia Psychicznego!
20.05.2019
Konferencja Enmesh 2019 - Zapraszamy do Lizbony, 6-8.06.2019
15.05.2019
Dalsze trudności w psychiatrii
06.05.2019
Mamy już szczegółowy plan II Kongresu Zdrowia Psychicznego. Zapraszamy..
21.03.2019
Zaproszenie na debatę ekspercką pt. ?W PARZE ZE SCHIZOFRENIĄ. Termin 27.03.2019 - Warszawa
14.02.2019
Ważna petycja do podpisania!
08.02.2019
Praca? - Tak! Ostatnia tura rekrutacji do projektu. Zapraszamy
04.02.2019
Stanowisko osób chorujących psychicznie w sprawie doniesień medialnych o schizofrenii zabójcy Pawła Adamowicza
16.01.2019
Ważne Oświadczenie PTP w sprawie śmierci prezydenta Gdańska - Pawła Adamowicza!
Projekt i wykonanie SIT