Partnerzy Stowarzyszenia

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w realizacji statutowych celów. W następnych zakładkach przedstawieni są partnerzy Stowarzyszenia.

Polsko-Izraelskie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego

Głównym celem Polsko-Izraelskiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego jest utrwalenia więzi między polską i izraelską psychiatrią. Służy ono także celom humanistycznym i zbliżeniu między narodami.

Coroczne Sympozja odbywaja się w Krakowie i Izraelau; ich tematy związane są z historią polsko- żydowkich relacji.

Główna Księgarnia Naukowa

Organizacja wspierająca akcję 1%

Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego

Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego powstało w 1989 r. Głównym celem Towarzystwa jest utrwalenie więzi między polską i niemiecką psychiatrią. Członkami Towarzystwa są przedstawiciele grup zawodowych pracujących w psychiatrii: personel pielęgniarski, lekarze, psycholodzy, socjolodzy, terapeuci zajęciowi, pracownicy socjalni, pracownicy, administracji i politycy.

Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne”

Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne”

Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne” powstało z inicjatywy rodzin osób chorych psychicznie, które od 1985 roku spotykały się w Klubie Rodzin. Zostało zarejestrowane i uzyskało osobowość prawną w Krakowie w 1990 r. Jest zrzeszone w Ogólnopolskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego. Przynależy także do: Związku Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorujących Psychicznie POL-FAMILIA

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wspólnie z Katedrą Psychiatrii CMUJ i Szpitalem Uniwersyteckim prowadzimy programy terapeutyczne i rehabilitacyjne zapewniające ciągłość opieki osobom chorującym psychicznie. Pacjenci mogą po leczeniu oddziałach całodobowych i dziennych być kierowani na zajęcia do Warsztatu Tarapii Zająciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy. Użyczamy nieodpłatnie Szpitalowi lokal na prowadzenie Oddziału Dziennego o profilu psychoterapeutycznym. Pracownia Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii mieści się także w lokalu Stowarzyszenia.

Polski Instytut Psychodramy

Polski Instytut Psychodramy jest stowarzyszeniem zrzeszającym ponad 150 aktywnych członków zafascynowanych i czynnie stosujących psychodramę wg Moreno w swej pracy zawodowej. Siedziba Instytutu mieści się w Krakowie, przy ul. Bałuckiego 6.

Członkowie PIP pochodzą z bardzo różnych środowisk zawodowych. Jest wśród nas wielu psychoterapeutów, psychologów, lekarzy, a także pedagodzy, aktorzy, filozofowie i lingwiści. To, co jednak zasadniczo wyróżnia nas na tle innych psychodramatycznych Instytutów w Europie, to duża liczba wysoko wykwalifikowanych specjalistów klinicznych, certyfikowanych psychoterapeutów i superwizorów, którzy gwarantują wysoki poziom naszych szkoleń i innych działań.

Celem Instytutu jest rozwijanie i propagowanie psychodramy wg Moreno jako metody pracy indywidualnej i grupowej w różnych dziedzinach życia, ale przede wszystkim w zakresie psychoterapii i szeroko rozumianego rozwoju osobistego. Przyświeca nam idea konstruktywnej zmiany poprzez aktywne, spontaniczne i kreatywne działanie, w którym dochodzi do autentycznego spotkania między ludźmi i poszerzenia świadomości.

https://www.psychodrama.pl/superwizja.html

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest partnerem Stowarzyszenia od wielu lat. Umowa z PFRON przewiduje ciągłe finansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej. Dodatkowo środki z PFRON pokrywają działalność projektów Stowarzyszenia: Ośrodka Wsparcia i Centrum Seniora. Poza tym Stowarzyszenie zatrudnia kilka osób niepełnosprawnych, których wynagrodzenie jest częściowo refundowane przez PFRON.

Urząd Miasta Krakowa

Od wielu już lat Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami Miasta m. in.: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Wydziałem Spraw Społecznych UMK, Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych. Współpraca opiera się o zakres działań związany z pomocą osobom niepełnosprawnym, tworzeniem programów rehabilitacyjnych, organizacją konferencji, szkoleń, organizacja Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa.

Jednym z istotnych elementów współpracy o zasięgu międzynarodowym, była realizacja w latach 2000-2002 projektu hotel, który wzbogacił istniejącą już od wielu lat współpracę miast partnerskich Krakowa i Edynburga.

Województwo Małopolskie

Stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w pracach nad stworzeniem Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 2004-2008. Dokument ten nakreśla model opieki psychiatrycznej, definiuje cele programowe i plan ich realizacji na lata 2004-2008. Program bierze pod uwagę potrzebę praktycznej integracji sektorów: ochrony zdrowia, pomocy społecznej i zatrudnienia.

U Pana Cogito

U Pana Cogito Pomysł Firma społeczna Pensjonat i Restauracja „U Pana Cogito” Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodzin „Zdrowie

ZOBACZ WIĘCEJ »
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
Skip to content