srp

Centrum Seniora

 

W ramach Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie od 6 lat działa Centrum Seniora, aktualnie przy ul. Olszańskiej 5. Przedmiotem jego zadania jest prowadzenie rehabilitacji w ośrodku wsparcia dla osób chorujących psychicznie w wieku 45+. Od 01 stycznia 2014 w Centrum jest realizowany projekt „Centrum Rehabilitacyjne Niepełnosprawnego Seniora – Centrum Seniora”, który jest zadaniem wieloletnim i współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W ramach tego projektu prowadzony jest ośrodek wsparcia dla seniorów „wypadających” lub nie kwalifikujących się do bardziej aktywnych form rehabilitacji społecznej i zawodowej. Zajęcia odbywają się w formie zajęć zorganizowanych od poniedziałku do piątku przez 12 miesięcy w roku w godzinach od 9:00 do 18:00.
Celem ośrodka jest podtrzymywanie samodzielnego funkcjonowania seniora chorującego psychicznie w jego środowisku, wspieranie umiejętności samoobsługowych, podtrzymywanie kontaktów społecznych, zapobieganie całkowitej izolacji i zaniedbaniu, gdyż brak tych kompetencji jest najczęstszą przyczyną umieszczenia osoby niepełnosprawnej w placówkach całodobowych lub hospitalizacji z powodów socjalno-bytowych.
Prowadzone formy zajęć w ramach projektu:


Arteterapia – jest to działanie bazujące na dwóch równoważnych elementach: sztuce (twórczości) i terapii. Jest formą psychoterapii (art psychotherapy), która traktuje media artystyczne jako podstawowy sposób komunikacji. We wspierającym środowisku, któremu sprzyja relacja terapeutyczna, senior arteterapii może tworzyć obrazy i obiekty, w celu ich eksploracji oraz dzielenia się znaczeniami, które mogą być z nich odczytane. Dzięki temu, osoba niepełnosprawna może lepiej zrozumieć siebie oraz naturę swoich problemów i trudności. To z kolei może prowadzić do pozytywnej, trwałej zmiany w postrzeganiu samego siebie, w aktualnych relacjach oraz ogólnie rozumianej jakości życia. W ramach arteterapii są prowadzone zajęcia z rysunku, malarstwa, sztuki użytkowe, zdobnictwo i dekoratorstwo, muzykoterapia, biblioterapia,  filmoterapia,  teatroterapia. 

Ergoterapia - forma psychoterapii, w której wykorzystywane są wszelkie rodzaje pracy i rekreacji jako metody lecznicze. Stosowana jest przede wszystkim przy dolegliwościach związanych z narządami ruchu, układem nerwowym i stanem psychicznych. Zadaniem terapeutów jest przywrócenie seniora do pełnej sprawności, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. W tym celu prowadzone są różne ćwiczenia poprawiające sprawność ruchową oraz nauka radzenia sobie z codziennymi czynnościami jak również pomagają pokonać trudności z wykonywaniem codziennych czynności takich jak ubieranie i rozbieranie się, przygotowywanie i spożywanie posiłków, higiena osobista i wiele innych.
Taka nauka niezależności daje ogromne poczucie wartości seniorowi i pozwala spojrzeć
optymistyczniej na świat. Osoba niepełnosprawna przestaje obawiać się wyjścia z domu, spotkania z przyjaciółmi, wydania rodzinnego obiadu czy uprawiania hobby. Dzięki temu nie czuje się pozostawiona sam ze swoimi problemami. Ergoterapeuta ma za zadanie nie tylko leczyć, ale także radzić i wspierać.
Ergoterapia jest realizowana poprzez zajęcia ruchowe prowadzone przez rehabilitanta, zajęcia kulinarne, logopedyczne, komputerowe, praca w ogrodzie, trening ekonomiczny, higieny.
Socjoterapia to forma zajęć, która najwcześniej pojawiła się w psychiatrii, gdzie była ,,metodą, która stawia sobie za zadanie niedopuszczenie do wyizolowania chorego z życia, a jeśli do tego już doszło, włączenie go do tego życia z powrotem, uwzględniając i wykorzystując do tego celu wszystkie czynniki socjalne”.

 

Socjoterapia - polega na poszerzaniu dostępu seniorom zakres umiejętności społecznych, modyfikowaniu otaczające osoby niepełnosprawne układy (praca z rodziną, środowiskiem zamieszkania) oraz czasowo lub trwale zastępować utrwalone układy instytucjonalne typu Centrum Seniora. Jest to realizowane poprzez: terapię grupowa (społeczność), terapię indywidualną, trening funkcji poznawczych, psychoedukację uczestników i ich opiekunów oraz rodziny, poradnictwo psychologiczne, prawno-socjalne, medyczne,  wsparcie terapeutyczne środowiskowe - wizyty domowe i rekreację - wycieczki, zwiedzanie muzeów, wystaw, kino, teatr, wyjścia do kawiarni.
Poradnictwo jest udzielane w czasie kontaktów osobistych, ale też i telefonicznie, emailowo, oraz poprzez skype - co ułatwia kontakt z osobami, które nie mogą dotrzeć na spotkanie z powodów zdrowotnych, związanych ze wstydem, że tematyka dotyczy problemów psychicznych lub innych. Taka forma poradnictwa psychologiczno-medycznego może ośmielić do kontaktu osoby będące w kryzysie psychicznym, które nie będą wiedziały do kogo mają się udać po pomoc lub będą wstydziły się iść do psychiatry.


Senior przychodząc do nas spotyka grupę rówieśników z podobnymi problemami zdrowotnymi jak on, zostaje wysłuchany, może porozmawiać z kolegami, lub specjalistami, zje ciepły posiłek, nauczy się ugotować zupę pomidorową, nastawić w pralce pranie, napisać smsa, znaleźć w Internecie godziny odjazdów autobusów, zrobić zdjęcie aparatem cyfrowym lub tabletem…..
Smutek i samotność sprzyjają chorobom i umieraniu, dlatego w ośrodku każdego dnia szukamy okazji żeby się ze sobą wspólnie cieszyć świętując imieniny, urodziny, wszelkie święta, organizując grile, dzień pieroga lub wyjeżdżając w góry.


Centrum Seniora
ul. Olszańska 5 (V piętro)
31-513 Kraków
centrum_seniora@interia.eu
www.centrum-seniora.org

Tel. 721 746 972

 

Senior Obraz 070.jpg

wystawa prac uczestników

 

Senior 269.JPG

bal karnawałowy

 

Senior 2014-02-11 148.JPG

Wyjazd do Rabki

 

Senior P6110767.JPG

Grupa teatralna czyta bajki przedszkolakom

 

Senior DSC00003.JPG

Grupa teatralna

 

Senior Obraz 126.jpg

Spotkanie Wielkanocne

 

Senior Obraz 243.jpg

Porządki w ogrodzie

 

04.07.2019
Psychiatria jest bardzo czuła na kontekst społeczny
11.06.2019
Deklaracja Warszawska II Kongres Zdrowia Psychicznego!
20.05.2019
Konferencja Enmesh 2019 - Zapraszamy do Lizbony, 6-8.06.2019
15.05.2019
Dalsze trudności w psychiatrii
06.05.2019
Mamy już szczegółowy plan II Kongresu Zdrowia Psychicznego. Zapraszamy..
21.03.2019
Zaproszenie na debatę ekspercką pt. ?W PARZE ZE SCHIZOFRENIĄ. Termin 27.03.2019 - Warszawa
14.02.2019
Ważna petycja do podpisania!
08.02.2019
Praca? - Tak! Ostatnia tura rekrutacji do projektu. Zapraszamy
04.02.2019
Stanowisko osób chorujących psychicznie w sprawie doniesień medialnych o schizofrenii zabójcy Pawła Adamowicza
16.01.2019
Ważne Oświadczenie PTP w sprawie śmierci prezydenta Gdańska - Pawła Adamowicza!
Projekt i wykonanie SIT