srp

NPZ_logo_RGB.jpg

 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej realizuje projekt w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego: NPZ.CO3_1.3_2017 finansowanego z Ministerstwa Zdrowia pod tytułem: „Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego” Projekt jest realizowany w terminie od 1 czerwca 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

 

 

  1. Cykliczne warsztaty z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego w województwach: małopolskim, lubelskim i podkarpackim. Warsztaty te będą skierowane do osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup zwiększonego ryzyka. W ramach tego działania planowane jest zorganizowanie i przeprowadzenie 8 warsztatów w województwie podkarpackim, 8 w województwie lubelskim oraz 40 w województwie małopolskim.
  2. Zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy "przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki". Zajęcia te będą prowadzone w województwach: podkarpackim, lubelskim oraz małopolskim. Odbiorcami działań będą studenci kierunków społecznych oraz medycznych z tych trzech województw. Metoda pracy „przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki” zakłada udział w prowadzeniu zajęć moderatora  oraz dwóch osób z doświadczeniem pozytywnie przeżytego kryzysu psychicznego na każdych zajęciach.
  3. Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży zawierające elementy informacyjne przeciwdziałające seksualizacji dzieci i młodzieży. Zajęcia te będą prowadzone w województwach: podkarpackim, lubelskim i małopolskim. W województwie podkarpackim zostanie łącznie przeprowadzonych 8 warsztatów edukacyjnych, w województwie podkarpackim także 8, natomiast w województwie małopolskim odbędzie się 15 warsztatów.
  4. Kampania społeczna na stronie internetowej Stowarzyszenia będzie zawierać  m.in.: dział aktualności, gdzie na bieżąco będą dodawane informacje o wydarzeniach w całej Polsce związane z psychoprofilaktyką i promocją zdrowia psychicznego, takie jak: konferencje, fora, seminaria, kursy, a także relacje z tych zdarzeń, w szczególności tych realizowanych w ramach projektu. Innym działem będą recenzje książek, artykułów, czasopism i innych publikacji związanych z psychiatrią. Dzięki kampanii społecznej i wykorzystywaniu mediów społecznościowych oraz  działania mailingu zagwarantowane zostanie upowszechnienie informacji o działaniach w ramach zadania w zasięgu ogólnokrajowym.
  5. Czasopismo „Dla Nas” – W ramach projektu w celu  upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie przekonań, postaw i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, a także przeciwdziałania seksualizacji dzieci i młodzieży opracowywane i wydawane będzie wydawnictwo ciągłe jakim jest czasopismo środowisk działających na rzecz osób chorujących psychicznie „Dla Nas”. Czasopismo jest redagowane, opracowywane i kolportowane przez osoby niepełnosprawne chorujące psychicznie przy wsparciu terapeutów już od 2003 roku i 35 numerów. Każdy numer liczy 3 000 egzemplarzy i rozprowadzany jest wśród osób niepełnosprawnych, chorujących i zdrowych: studentów, personelu medycznego, uczestników i terapeutów ośrodków wsparcia, szpitali, uczestników konferencji, mieszkańców Krakowa oraz  ośrodków promujących zdrowie psychiczne w całej Polsce. W ramach projektu wydanych zostanie Czasopismo „Dla Nas” porusza tematykę osób niepełnosprawnych chorujących psychicznie, zawiera artykuły opisujące chorobę, niepełnosprawność, trudności dnia codziennego, a także  proces zdrowienia, próby podjęcia nauki i pracy, opowiada o rozwijaniu pasji, spełnianiu marzeń, walce o godne traktowanie osób niepełnosprawnych.

 

Licznik odwiedzin strony

Darmowy licznik odwiedzin
04.07.2019
Psychiatria jest bardzo czuła na kontekst społeczny
11.06.2019
Deklaracja Warszawska II Kongres Zdrowia Psychicznego!
20.05.2019
Konferencja Enmesh 2019 - Zapraszamy do Lizbony, 6-8.06.2019
15.05.2019
Dalsze trudności w psychiatrii
06.05.2019
Mamy już szczegółowy plan II Kongresu Zdrowia Psychicznego. Zapraszamy..
21.03.2019
Zaproszenie na debatę ekspercką pt. ?W PARZE ZE SCHIZOFRENIĄ. Termin 27.03.2019 - Warszawa
14.02.2019
Ważna petycja do podpisania!
08.02.2019
Praca? - Tak! Ostatnia tura rekrutacji do projektu. Zapraszamy
04.02.2019
Stanowisko osób chorujących psychicznie w sprawie doniesień medialnych o schizofrenii zabójcy Pawła Adamowicza
16.01.2019
Ważne Oświadczenie PTP w sprawie śmierci prezydenta Gdańska - Pawła Adamowicza!
Projekt i wykonanie SIT