srp

NPZ_logo_RGB.jpg

 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej realizuje projekt w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego: NPZ.CO3_1.3_2017 finansowanego z Ministerstwa Zdrowia pod tytułem: „Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego” Projekt jest realizowany w terminie od 1 czerwca 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

 

 

  1. Cykliczne warsztaty z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego w województwach: małopolskim, lubelskim i podkarpackim. Warsztaty te będą skierowane do osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup zwiększonego ryzyka. W ramach tego działania planowane jest zorganizowanie i przeprowadzenie 8 warsztatów w województwie podkarpackim, 8 w województwie lubelskim oraz 40 w województwie małopolskim.
  2. Zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy "przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki". Zajęcia te będą prowadzone w województwach: podkarpackim, lubelskim oraz małopolskim. Odbiorcami działań będą studenci kierunków społecznych oraz medycznych z tych trzech województw. Metoda pracy „przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki” zakłada udział w prowadzeniu zajęć moderatora  oraz dwóch osób z doświadczeniem pozytywnie przeżytego kryzysu psychicznego na każdych zajęciach.
  3. Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży zawierające elementy informacyjne przeciwdziałające seksualizacji dzieci i młodzieży. Zajęcia te będą prowadzone w województwach: podkarpackim, lubelskim i małopolskim. W województwie podkarpackim zostanie łącznie przeprowadzonych 8 warsztatów edukacyjnych, w województwie podkarpackim także 8, natomiast w województwie małopolskim odbędzie się 15 warsztatów.
  4. Kampania społeczna na stronie internetowej Stowarzyszenia będzie zawierać  m.in.: dział aktualności, gdzie na bieżąco będą dodawane informacje o wydarzeniach w całej Polsce związane z psychoprofilaktyką i promocją zdrowia psychicznego, takie jak: konferencje, fora, seminaria, kursy, a także relacje z tych zdarzeń, w szczególności tych realizowanych w ramach projektu. Innym działem będą recenzje książek, artykułów, czasopism i innych publikacji związanych z psychiatrią. Dzięki kampanii społecznej i wykorzystywaniu mediów społecznościowych oraz  działania mailingu zagwarantowane zostanie upowszechnienie informacji o działaniach w ramach zadania w zasięgu ogólnokrajowym.
  5. Czasopismo „Dla Nas” – W ramach projektu w celu  upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie przekonań, postaw i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, a także przeciwdziałania seksualizacji dzieci i młodzieży opracowywane i wydawane będzie wydawnictwo ciągłe jakim jest czasopismo środowisk działających na rzecz osób chorujących psychicznie „Dla Nas”. Czasopismo jest redagowane, opracowywane i kolportowane przez osoby niepełnosprawne chorujące psychicznie przy wsparciu terapeutów już od 2003 roku i 35 numerów. Każdy numer liczy 3 000 egzemplarzy i rozprowadzany jest wśród osób niepełnosprawnych, chorujących i zdrowych: studentów, personelu medycznego, uczestników i terapeutów ośrodków wsparcia, szpitali, uczestników konferencji, mieszkańców Krakowa oraz  ośrodków promujących zdrowie psychiczne w całej Polsce. W ramach projektu wydanych zostanie Czasopismo „Dla Nas” porusza tematykę osób niepełnosprawnych chorujących psychicznie, zawiera artykuły opisujące chorobę, niepełnosprawność, trudności dnia codziennego, a także  proces zdrowienia, próby podjęcia nauki i pracy, opowiada o rozwijaniu pasji, spełnianiu marzeń, walce o godne traktowanie osób niepełnosprawnych.

 

Licznik odwiedzin strony

Darmowy licznik odwiedzin
12.09.2017
Królowa Śniegu i inne historie - polecamy film o Schizofrenii.
10.05.2017
Deklaracja I Kongresu Zdrowia Psychicznego!
25.04.2017
Polecamy tekst do przeczytania w wolnej chwili...
30.03.2017
Zapraszamy na I Kongres Zdrowia Psychicznego w Warszawie! Termin 8 maja 2017 rok.
13.03.2017
List Otwarty do Pani Premier Beaty Szydło w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Polsce
21.11.2016
Badanie PATHWAYS - UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
20.10.2016
Co dalej w sprawie NPOZP w Polsce?
17.10.2016
Wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich w Stowarzyszeniu Rodzin "Zdrowie Psychiczne"
14.08.2016
Nowy projekt Stowarzyszenia! - "Osoba z niepełnosprawnością psychiczną – wartościowy pracownik."
04.07.2016
Od 1 kwietnia wystartował projekt "Młodzi niepełnosprawni - wzór aktywności zawodowej" na lata 2016-2018
Projekt i wykonanie SIT