srp

O projekcie

Logo_FE.jpgLogo_malopolska.jpg   Logo_UE.jpg

 

 

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej uzyskało pozytywną ocenę i dofinansowanie na realizację projektu: „W stronę pracy – kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób chorujących psychicznie”.

 

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja. Rozpoczęcie projektu planowane jest na 01.01.2017 a jego zakończenie na 30.11.2019, czyli czas realizacji projektu to 35 miesięcy.

 

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 100 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności spowodowanej chorobą psychiczną nieaktywnych zawodowo. Przewidywane w projekcie działania to: identyfikacja indywidualnych potrzeb poszczególnych uczestników i stworzenia dla każdego z nich indywidualnego planu działania, trening umiejętności społecznych – coaching grupowy i wsparcie indywidualne, staże zawodowe, zatrudnienie subsydiowane. Ponadto zakładamy, że pracodawca u którego uczestnik projektu odbędzie staż i zatrudnienie subsydiowane zatrudni danego uczestnika na jeszcze minimum trzy miesiące.

 

Projekt będzie podzielony na 4 edycje, czterokrotnie będzie prowadzony nabór i będzie możliwość przystąpienia do projektu.

 

Terminy naborów uczestników:

 

  • luty 2017
  • październik 2017
  • kwiecień, maj 2018
  • luty 2019
04.07.2019
Psychiatria jest bardzo czuła na kontekst społeczny
11.06.2019
Deklaracja Warszawska II Kongres Zdrowia Psychicznego!
20.05.2019
Konferencja Enmesh 2019 - Zapraszamy do Lizbony, 6-8.06.2019
15.05.2019
Dalsze trudności w psychiatrii
06.05.2019
Mamy już szczegółowy plan II Kongresu Zdrowia Psychicznego. Zapraszamy..
21.03.2019
Zaproszenie na debatę ekspercką pt. ?W PARZE ZE SCHIZOFRENIĄ. Termin 27.03.2019 - Warszawa
14.02.2019
Ważna petycja do podpisania!
08.02.2019
Praca? - Tak! Ostatnia tura rekrutacji do projektu. Zapraszamy
04.02.2019
Stanowisko osób chorujących psychicznie w sprawie doniesień medialnych o schizofrenii zabójcy Pawła Adamowicza
16.01.2019
Ważne Oświadczenie PTP w sprawie śmierci prezydenta Gdańska - Pawła Adamowicza!
Projekt i wykonanie SIT