srp

Loga_u_gory.jpg

 

Plakat_13.jpg

 

 

W stronę pracy - rekrutacja do projektu


Informujemy, że od 23 kwietnia do 25 maja będzie trwał nabór uczestników do III edycji projektu „W stronę pracy - kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób chorujących psychicznie”.
 
Jeśli jesteś osobą:
1)      pozostającą bez zatrudnienia,
2)      w wieku od 18 lat do 58 lat (kobiety) lub 63 lat (mężczyźni),
3)      mieszkającą lub zameldowaną na terenie Województwa Małopolskiego,
4)      niepełnosprawną  z powodu zaburzeń psychicznych (orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym pozostawanie w leczeniu z powodu choroby psychicznej)
 
zgłoś się do nas.

Oferujemy usługi doradcy zawodowego i trenera pracy, jak również wsparcie psychologiczne oraz coaching. Ponadto w projekcie możliwe jest sfinansowanie stażu zawodowego lub subsydiowanie zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy.

 

formularz zgłoszeniowy

tel. 510 766 983,  e-mail: biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu

 


 

 

rekrutacja_II_edycja.jpg

 

 

Rekrutacja

 

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja uczestników do II edycji Projektu „W stronę pracy - kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób chorujących psychicznie”.

 

Jeśli jesteś osobą:

1)      pozostającą bez zatrudnienia,

2)      w wieku od 18 lat do 58 lat (kobiety) lub 63 lat (mężczyźni),

3)      mieszkającą lub zameldowaną na terenie Województwa Małopolskiego,

4)      niepełnosprawną  z powodu zaburzeń psychicznych (orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym pozostawanie w leczeniu z powodu choroby psychicznej)

 

zgłoś się do nas – tel. 510 766 983

e-mail: biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu

 


 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki środowiskowej zaprasza do udziału w I edycji projektu:

 

W stronę pracy - kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób chorujących psychicznie".

 

 

Jeżeli jesteś osobą:

1)      niepełnosprawną z powodu choroby psychicznej z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

2)      posiadającą status osoby pozostającej bez zatrudnienia

3)      w wieku produkcyjnym ( kobiety od 18 r. ż. do 58 r.ż. mężczyźni od 18 r. ż. do 63 r.ż. )

4)      będącą zameldowaną lub zamieszkałą na terenie Województwa Małopolskiego

To szukamy właśnie Ciebie!

Uwaga: aby zostać zakwalifikowanym do rekrutacji do projektu musisz spełniać łącznie wszystkie wyżej wymienione warunki.

 

W ramach udzielanego wsparcia oferujemy:

- Identyfikację indywidualnych potrzeb  dla każdego uczestnika i każdej uczestniczki projektu i wyznaczenie ścieżki projektowej

- Trening umiejętności społecznych - coaching grupowy i wsparcie indywidualne

- Staże zawodowe

- Zatrudnienie subsydiowane

Rekrutacja rozpoczęła się 1 lutego 2017 i trwała do 28 lutego 2017. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia rekrutacji w przypadku zbyt małej ilości chętnych osób lub do jej skrócenia w jeśli przed końcem rekrutacji  liczba kandydatów/kandydatek do Projektu przekroczy dwukrotność liczby miejsc na daną edycję Projektu.

Równocześnie Organizator informuje, że możliwy jest udział osób wymagających szczególnego wsparcia, w szczególności osób z dodatkową inna niepełnosprawnością. Prosimy o zgłaszanie szczególnych potrzeb (np. tłumacz migowy czy brak barier architektonicznych) przy pierwszym kontakcie z Organizatorem.

 

 

 


Kontakt:

Telefon: 510766 983

E-mail: biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu

 

 

24.10.2018
Pensjonat U Pana Cogito ma już 15 lat!!!
11.07.2018
Tygodnik Powszechny o Panu Cogito
06.06.2018
Zapraszamy na wystawę malarstwa w dniu 5 lipca od godziny 17:00 - ART STUDIO MIODOWA I PRZYJACIELE ARTYSCI w Ogrodach Rozkoszy Ziemskich Hieronima Boscha?
06.06.2018
Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzi nową rekrutację - zapraszamy!!!
17.05.2018
Zapraszamy ponownie na Marsz Żółtej Wstążki
24.04.2018
Weź udział w Marszu Żółtej Wstążki w Warszawie!
06.04.2018
Rekrutacja do projektu "W stronę pracy"
28.03.2018
16 Forum Psychiatrii Środowiskowej już 24-25 maja 2018. Zobacz pełny program

12.09.2017
Królowa Śniegu i inne historie - polecamy film o Schizofrenii.
10.05.2017
Deklaracja I Kongresu Zdrowia Psychicznego!
Projekt i wykonanie SIT