srp

Loga_u_gory.jpg

 

rekrutacja_II_edycja.jpg

 

 

Rekrutacja

 

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja uczestników do II edycji Projektu „W stronę pracy - kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób chorujących psychicznie”.

 

Jeśli jesteś osobą:

1)      pozostającą bez zatrudnienia,

2)      w wieku od 18 lat do 58 lat (kobiety) lub 63 lat (mężczyźni),

3)      mieszkającą lub zameldowaną na terenie Województwa Małopolskiego,

4)      niepełnosprawną  z powodu zaburzeń psychicznych (orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym pozostawanie w leczeniu z powodu choroby psychicznej)

 

zgłoś się do nas – tel. 510 766 983

e-mail: biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu

 


 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki środowiskowej zaprasza do udziału w I edycji projektu:

 

W stronę pracy - kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób chorujących psychicznie".

 

 

Jeżeli jesteś osobą:

1)      niepełnosprawną z powodu choroby psychicznej z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

2)      posiadającą status osoby pozostającej bez zatrudnienia

3)      w wieku produkcyjnym ( kobiety od 18 r. ż. do 58 r.ż. mężczyźni od 18 r. ż. do 63 r.ż. )

4)      będącą zameldowaną lub zamieszkałą na terenie Województwa Małopolskiego

To szukamy właśnie Ciebie!

Uwaga: aby zostać zakwalifikowanym do rekrutacji do projektu musisz spełniać łącznie wszystkie wyżej wymienione warunki.

 

W ramach udzielanego wsparcia oferujemy:

- Identyfikację indywidualnych potrzeb  dla każdego uczestnika i każdej uczestniczki projektu i wyznaczenie ścieżki projektowej

- Trening umiejętności społecznych - coaching grupowy i wsparcie indywidualne

- Staże zawodowe

- Zatrudnienie subsydiowane

Rekrutacja rozpoczęła się 1 lutego 2017 i trwała do 28 lutego 2017. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia rekrutacji w przypadku zbyt małej ilości chętnych osób lub do jej skrócenia w jeśli przed końcem rekrutacji  liczba kandydatów/kandydatek do Projektu przekroczy dwukrotność liczby miejsc na daną edycję Projektu.

Równocześnie Organizator informuje, że możliwy jest udział osób wymagających szczególnego wsparcia, w szczególności osób z dodatkową inna niepełnosprawnością. Prosimy o zgłaszanie szczególnych potrzeb (np. tłumacz migowy czy brak barier architektonicznych) przy pierwszym kontakcie z Organizatorem.

 

 

 


Kontakt:

Telefon: 510766 983

E-mail: biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu

 

 

12.09.2017
Królowa Śniegu i inne historie - polecamy film o Schizofrenii.
10.05.2017
Deklaracja I Kongresu Zdrowia Psychicznego!
25.04.2017
Polecamy tekst do przeczytania w wolnej chwili...
30.03.2017
Zapraszamy na I Kongres Zdrowia Psychicznego w Warszawie! Termin 8 maja 2017 rok.
13.03.2017
List Otwarty do Pani Premier Beaty Szydło w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Polsce
21.11.2016
Badanie PATHWAYS - UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
20.10.2016
Co dalej w sprawie NPOZP w Polsce?
17.10.2016
Wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich w Stowarzyszeniu Rodzin "Zdrowie Psychiczne"
14.08.2016
Nowy projekt Stowarzyszenia! - "Osoba z niepełnosprawnością psychiczną – wartościowy pracownik."
04.07.2016
Od 1 kwietnia wystartował projekt "Młodzi niepełnosprawni - wzór aktywności zawodowej" na lata 2016-2018
Projekt i wykonanie SIT