srp


W stronę pracy – ostatnia tura rekrutacji do projektu!!!

Tylko do 28 lutego przyjmujemy zgłoszenia w ostatniej turze naboru do projektu „W stronę pracy - kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób chorujących psychicznie”.

Serdecznie zapraszamy.

tel. 510 766 983,  e-mail: biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu

 

Loga_u_gory.jpg

 

Plakat_13.jpg

 

 

W stronę pracy - rekrutacja do projektu


Informujemy, że od 23 kwietnia do 25 maja będzie trwał nabór uczestników do III edycji projektu „W stronę pracy - kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób chorujących psychicznie”.
 
Jeśli jesteś osobą:
1)      pozostającą bez zatrudnienia,
2)      w wieku od 18 lat do 58 lat (kobiety) lub 63 lat (mężczyźni),
3)      mieszkającą lub zameldowaną na terenie Województwa Małopolskiego,
4)      niepełnosprawną  z powodu zaburzeń psychicznych (orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym pozostawanie w leczeniu z powodu choroby psychicznej)
 
zgłoś się do nas.

Oferujemy usługi doradcy zawodowego i trenera pracy, jak również wsparcie psychologiczne oraz coaching. Ponadto w projekcie możliwe jest sfinansowanie stażu zawodowego lub subsydiowanie zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy.

 

formularz zgłoszeniowy

tel. 510 766 983,  e-mail: biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu

 


 

 

rekrutacja_II_edycja.jpg

 

 

Rekrutacja

 

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja uczestników do II edycji Projektu „W stronę pracy - kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób chorujących psychicznie”.

 

Jeśli jesteś osobą:

1)      pozostającą bez zatrudnienia,

2)      w wieku od 18 lat do 58 lat (kobiety) lub 63 lat (mężczyźni),

3)      mieszkającą lub zameldowaną na terenie Województwa Małopolskiego,

4)      niepełnosprawną  z powodu zaburzeń psychicznych (orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym pozostawanie w leczeniu z powodu choroby psychicznej)

 

zgłoś się do nas – tel. 510 766 983

e-mail: biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu

 


 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki środowiskowej zaprasza do udziału w I edycji projektu:

 

W stronę pracy - kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób chorujących psychicznie".

 

 

Jeżeli jesteś osobą:

1)      niepełnosprawną z powodu choroby psychicznej z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

2)      posiadającą status osoby pozostającej bez zatrudnienia

3)      w wieku produkcyjnym ( kobiety od 18 r. ż. do 58 r.ż. mężczyźni od 18 r. ż. do 63 r.ż. )

4)      będącą zameldowaną lub zamieszkałą na terenie Województwa Małopolskiego

To szukamy właśnie Ciebie!

Uwaga: aby zostać zakwalifikowanym do rekrutacji do projektu musisz spełniać łącznie wszystkie wyżej wymienione warunki.

 

W ramach udzielanego wsparcia oferujemy:

- Identyfikację indywidualnych potrzeb  dla każdego uczestnika i każdej uczestniczki projektu i wyznaczenie ścieżki projektowej

- Trening umiejętności społecznych - coaching grupowy i wsparcie indywidualne

- Staże zawodowe

- Zatrudnienie subsydiowane

Rekrutacja rozpoczęła się 1 lutego 2017 i trwała do 28 lutego 2017. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia rekrutacji w przypadku zbyt małej ilości chętnych osób lub do jej skrócenia w jeśli przed końcem rekrutacji  liczba kandydatów/kandydatek do Projektu przekroczy dwukrotność liczby miejsc na daną edycję Projektu.

Równocześnie Organizator informuje, że możliwy jest udział osób wymagających szczególnego wsparcia, w szczególności osób z dodatkową inna niepełnosprawnością. Prosimy o zgłaszanie szczególnych potrzeb (np. tłumacz migowy czy brak barier architektonicznych) przy pierwszym kontakcie z Organizatorem.

 

 

 


Kontakt:

Telefon: 510766 983

E-mail: biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu

 

 

04.07.2019
Psychiatria jest bardzo czuła na kontekst społeczny
11.06.2019
Deklaracja Warszawska II Kongres Zdrowia Psychicznego!
20.05.2019
Konferencja Enmesh 2019 - Zapraszamy do Lizbony, 6-8.06.2019
15.05.2019
Dalsze trudności w psychiatrii
06.05.2019
Mamy już szczegółowy plan II Kongresu Zdrowia Psychicznego. Zapraszamy..
21.03.2019
Zaproszenie na debatę ekspercką pt. ?W PARZE ZE SCHIZOFRENIĄ. Termin 27.03.2019 - Warszawa
14.02.2019
Ważna petycja do podpisania!
08.02.2019
Praca? - Tak! Ostatnia tura rekrutacji do projektu. Zapraszamy
04.02.2019
Stanowisko osób chorujących psychicznie w sprawie doniesień medialnych o schizofrenii zabójcy Pawła Adamowicza
16.01.2019
Ważne Oświadczenie PTP w sprawie śmierci prezydenta Gdańska - Pawła Adamowicza!
Projekt i wykonanie SIT