srp

 

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy działa na podstawie:

a) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U.2009, Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

b) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.1994, Nr 111, poz. 353 z późn. zm.);

c) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U.2010, Nr 238, Nr 1586),

d) Statutu ŚDS

 

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla osób przewlekle chorych psychicznie (typ A), zwanych dalej uczestnikami ŚDS. Działalność ŚDS ukierunkowana jest na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Celem ŚDS jest w szczególności:

a) podnoszenie jakości życia i zapewnienie oparcia społecznego uczestnikom ŚDS,

b) podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia 
i pełnienia ról społecznych,

c) zapewnienie wsparcia i pomocy rodzinie w opiece nad dorosłą osobą niepełnosprawną,

d) wspieranie i inicjowanie rozwoju grup samopomocowych.

 

Zespół terapeutyczny tworząpedagodzy, terapeuci zajęciowi, psycholodzy, pracownik socjalny, instruktor sztuki, pielęgniarka psychiatryczna, lekarz psychiatra-konsultant, choreoterapeuta, superwizor

 

Środowiskowy Dom Samopmocy finansowany jest ze środków budżetu państwa

 

logo_Krakowa.jpg

 

 

www.krakow.pl i www.ngo.krakow.pl

12.09.2017
Królowa Śniegu i inne historie - polecamy film o Schizofrenii.
10.05.2017
Deklaracja I Kongresu Zdrowia Psychicznego!
25.04.2017
Polecamy tekst do przeczytania w wolnej chwili...
30.03.2017
Zapraszamy na I Kongres Zdrowia Psychicznego w Warszawie! Termin 8 maja 2017 rok.
13.03.2017
List Otwarty do Pani Premier Beaty Szydło w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Polsce
21.11.2016
Badanie PATHWAYS - UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
20.10.2016
Co dalej w sprawie NPOZP w Polsce?
17.10.2016
Wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich w Stowarzyszeniu Rodzin "Zdrowie Psychiczne"
14.08.2016
Nowy projekt Stowarzyszenia! - "Osoba z niepełnosprawnością psychiczną – wartościowy pracownik."
04.07.2016
Od 1 kwietnia wystartował projekt "Młodzi niepełnosprawni - wzór aktywności zawodowej" na lata 2016-2018
Projekt i wykonanie SIT