srp

 

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy działa na podstawie:

a) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U.2009, Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

b) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.1994, Nr 111, poz. 353 z późn. zm.);

c) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U.2010, Nr 238, Nr 1586),

d) Statutu ŚDS

 

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla osób przewlekle chorych psychicznie (typ A), zwanych dalej uczestnikami ŚDS. Działalność ŚDS ukierunkowana jest na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Celem ŚDS jest w szczególności:

a) podnoszenie jakości życia i zapewnienie oparcia społecznego uczestnikom ŚDS,

b) podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia 
i pełnienia ról społecznych,

c) zapewnienie wsparcia i pomocy rodzinie w opiece nad dorosłą osobą niepełnosprawną,

d) wspieranie i inicjowanie rozwoju grup samopomocowych.

 

Zespół terapeutyczny tworząpedagodzy, terapeuci zajęciowi, psycholodzy, pracownik socjalny, instruktor sztuki, pielęgniarka psychiatryczna, lekarz psychiatra-konsultant, choreoterapeuta, superwizor

 

Środowiskowy Dom Samopmocy finansowany jest ze środków budżetu państwa

 

logo_Krakowa.jpg

 

 

www.krakow.pl i www.ngo.krakow.pl

04.07.2019
Psychiatria jest bardzo czuła na kontekst społeczny
11.06.2019
Deklaracja Warszawska II Kongres Zdrowia Psychicznego!
20.05.2019
Konferencja Enmesh 2019 - Zapraszamy do Lizbony, 6-8.06.2019
15.05.2019
Dalsze trudności w psychiatrii
06.05.2019
Mamy już szczegółowy plan II Kongresu Zdrowia Psychicznego. Zapraszamy..
21.03.2019
Zaproszenie na debatę ekspercką pt. ?W PARZE ZE SCHIZOFRENIĄ. Termin 27.03.2019 - Warszawa
14.02.2019
Ważna petycja do podpisania!
08.02.2019
Praca? - Tak! Ostatnia tura rekrutacji do projektu. Zapraszamy
04.02.2019
Stanowisko osób chorujących psychicznie w sprawie doniesień medialnych o schizofrenii zabójcy Pawła Adamowicza
16.01.2019
Ważne Oświadczenie PTP w sprawie śmierci prezydenta Gdańska - Pawła Adamowicza!
Projekt i wykonanie SIT