srp

 

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy działa na podstawie:

a) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U.2009, Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

b) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.1994, Nr 111, poz. 353 z późn. zm.);

c) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U.2010, Nr 238, Nr 1586),

d) Statutu ŚDS

 

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla osób przewlekle chorych psychicznie (typ A), zwanych dalej uczestnikami ŚDS. Działalność ŚDS ukierunkowana jest na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Celem ŚDS jest w szczególności:

a) podnoszenie jakości życia i zapewnienie oparcia społecznego uczestnikom ŚDS,

b) podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia 
i pełnienia ról społecznych,

c) zapewnienie wsparcia i pomocy rodzinie w opiece nad dorosłą osobą niepełnosprawną,

d) wspieranie i inicjowanie rozwoju grup samopomocowych.

 

Zespół terapeutyczny tworząpedagodzy, terapeuci zajęciowi, psycholodzy, pracownik socjalny, instruktor sztuki, pielęgniarka psychiatryczna, lekarz psychiatra-konsultant, choreoterapeuta, superwizor

 

Środowiskowy Dom Samopmocy finansowany jest ze środków budżetu państwa

 

logo_Krakowa.jpg

 

 

www.krakow.pl i www.ngo.krakow.pl

14.02.2019
Ważna petycja do podpisania!
08.02.2019
Praca? - Tak! Ostatnia tura rekrutacji do projektu. Zapraszamy
04.02.2019
Stanowisko osób chorujących psychicznie w sprawie doniesień medialnych o schizofrenii zabójcy Pawła Adamowicza
16.01.2019
Ważne Oświadczenie PTP w sprawie śmierci prezydenta Gdańska - Pawła Adamowicza!
15.01.2019
Zapraszamy na II Kongres Zdrowia Psychicznego do Warszawy!
21.12.2018
Cogito dla WOŚP - Już Gramy!!!
24.10.2018
Pensjonat U Pana Cogito ma już 15 lat!!!
11.07.2018
Tygodnik Powszechny o Panu Cogito
06.06.2018
Zapraszamy na wystawę malarstwa w dniu 5 lipca od godziny 17:00 - ART STUDIO MIODOWA I PRZYJACIELE ARTYSCI w Ogrodach Rozkoszy Ziemskich Hieronima Boscha?
06.06.2018
Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzi nową rekrutację - zapraszamy!!!
Projekt i wykonanie SIT