srp

 

Oferta ŚDS

 

a) prowadzenie treningu funkcjonowania w życiu codziennym, na który składają się w szczególności: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,

 

b) prowadzenie treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, obejmujący w szczególności: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami oraz innymi osobami,

 

c) prowadzenie treningu umiejętności spędzania czasu wolnego, na który składają się w szczególności: rozwijanie zainteresowań literaturą, kulturą i sztuką, udział w spotkaniach towarzyskich,

 

d) prowadzenie poradnictwa psychologicznego,

 

e) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

 

f) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,

 

g) zapewnienie niezbędnej opieki,

 

h) prowadzenie terapii ruchowej dla uczestników ŚDS.

 

Na terenie ośrodka działają pracownie: gospodarstwa domowego, plastyczno- ceramiczna, komputerowa, relaksacyjno- rekreacyjna,  rękodzieła, multimedialna, aktywizująco- rehabilitacyjna.

 

Prowadzone są grupy psychoedukacyjne, choreoterapii, muzykoterapii, treningu umiejętności społecznych, treningu umiejętności praktycznych, warsztaty ceramiczne, warsztaty fotograficzne i grupa czasopisma "Dla Nas"

04.07.2019
Psychiatria jest bardzo czuła na kontekst społeczny
11.06.2019
Deklaracja Warszawska II Kongres Zdrowia Psychicznego!
20.05.2019
Konferencja Enmesh 2019 - Zapraszamy do Lizbony, 6-8.06.2019
15.05.2019
Dalsze trudności w psychiatrii
06.05.2019
Mamy już szczegółowy plan II Kongresu Zdrowia Psychicznego. Zapraszamy..
21.03.2019
Zaproszenie na debatę ekspercką pt. ?W PARZE ZE SCHIZOFRENIĄ. Termin 27.03.2019 - Warszawa
14.02.2019
Ważna petycja do podpisania!
08.02.2019
Praca? - Tak! Ostatnia tura rekrutacji do projektu. Zapraszamy
04.02.2019
Stanowisko osób chorujących psychicznie w sprawie doniesień medialnych o schizofrenii zabójcy Pawła Adamowicza
16.01.2019
Ważne Oświadczenie PTP w sprawie śmierci prezydenta Gdańska - Pawła Adamowicza!
Projekt i wykonanie SIT