Stowarzyszenie "Otwórzcie Drzwi"

Akademia Liderów Cogito

Stowarzyszenie „ Otwórzcie drzwi” jest częścią konsorcjum systemu, które stworzyło nasze Stowarzyszenie, zrzesza osoby po kryzysach psychicznych oraz pracowników i sympatyków działających w obszarze psychiatrii środowiskowej w Krakowie. Powstało we wrześniu 2000 roku i początkowo było grupą osób o podobnych doświadczeniach choroby psychicznej, które dawały wsparcie psychiczne sobie nawzajem. Działalność polega głównie na edukacji szerokich grup społeczeństwa na temat chorób psychicznych i zdrowienia. Członkowie stowarzyszenia zapraszają na spotkania dziennikarzy i polityków. Dają własne świadectwo na temat zdrowienia z choroby psychicznej, pokazują twarze i nazwiska, aby osiągnąć cel, którym jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób chorujących z powodu przeżytej przez nich choroby psychicznej. Aby dotrzeć do jak najszerszych i najbardziej różnorodnych grup społecznych członkowie stowarzyszenia biorą udział w programach telewizyjnych, radiowych, w prasie, mają stronę internetową. Stowarzyszenie redaguje i publikuje Czasopismo Środowisk Działających na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie „Dla Nas”, które porusza najbardziej palące problemy ludzi dotkniętych kryzysem psychicznym, publikują w nim beneficjenci, ale i profesjonaliści związani z psychiatrią. Jest wydawnictwem na wysokim poziomie merytorycznym, literackim i plastycznym. Opisuje wszystkie podejmowane przez nas istotne inicjatywy, jest „tubą” naszego Stowarzyszenia. Corocznie  Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”współorganizuje Forum Psychiatrii Beneficjentów, Rodzin i Profesjonalistów w Krakowie oraz w Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie. Współpracuje z podobnymi Stowarzyszeniami w Polsce i w Europie. Środki na działalność statutową pozyskuje poprzez wygrane granty. Współpracuje ściśle w trialogu z nami –  Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej oraz ze Stowarzyszeniem Rodzin „Zdrowie Psychiczne”.

Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” prowadzi także działalność wydawniczą, w roku 2009 ukazała się  publikacja zatytułowana „Umacnianie i zdrowienie. Trzeba dać świadectwo”. Choroba psychiczna to nie wyrok, ale wyzwanie, aby z niej wyzdrowieć i wrócić z nowym doświadczeniem do pełnego satysfakcji życia.

Celem Stowarzyszenia są:

  • Wzajemna pomoc.
  • Działalność przeciw stygmatyzacji osób chorujących psychicznie.
  • Współpraca z rożnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, ukierunkowana na: tworzenie miejsc pracy chronionej, pozyskiwanie mieszkań na mieszkania chronione,  organizacja rożnych form wypoczynku dla osób chorujących psychicznie.
  • Działalność edukacyjna w środowiskach pacjentów, ich rodzin i społecznościach lokalnych
  • Ochrona praw i godności osób chorujących na schorzenia psychiczne.

 

Adres strony Stowarzyszenia „ Otwórzcie drzwi”:

https://www.otworzciedrzwi.org/index_.php

 

Adres strony Liderów Cogito:

http://akademialiderowcogito.org/

Skip to content