srp

 

 

Projekt współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach Programu "Przemiany w Regionie" - RITA Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

 

Projekt "Partnerstwo ponad granicami-w kierunku psychiatrii środowiskowej na Ukrainie" został przeprowadzony na terenie Polski (Kraków) i Ukrainy (Lwów). Jego podstawowym celem była wymiana doświadczeń z zakresu szeroko rozumianej psychiatrii środowiskowej. W ramach projektu zorganizowane zostały staże specjalistyczne dla 10 osób z Ukrainy. Poza tym, zaprosiliśmy 6 specjalistów z Ukrainy na sympozjum do Wrocławia, na którym poruszane były m.in. kwestie reformy opieki psychiatrycznej na Ukrainie. Delegacja specjalistów z Ukrainy wybrana została w ramach spotkania, w którym udział wzięli również przedstawiciele lokalnych władz. W ramach idei rozwoju tzw. psychiatrii środowiskowej zorganizowaliśmy bezpłatny punkt konsultacyjny w poradni ogólnej poza Lwowem, gdzie można było uzyskać pomoc psychiatryczno-psychologiczną. W punkcie konsultacyjnym oraz w innych poradniach rozdawane były ulotki informacyjne na temat zdrowia psychicznego, które powstały w ramach projektu.

 

Zobacz zdjęcia:

 

Rita0052.JPG  Rita0053.JPG
Rita0055.JPG  Rita0056.JPG
Rita0057.JPG  Rita0058.JPG
Rita0060.JPG  Rita0106.JPG

Rita0061.JPG  Rita0064.JPG
Rita0111.JPG  Rita0115.JPG
Rita0059.JPG

 

W ramach stażu odbyły się warsztaty z terapii zajęciowej, choreoterapii, muzykoterapii oraz szkolenie z pozyskiwania funduszy na działalność organizacji pozarządowych. Odbyły się również wizyty studyjne, w Centrum Seniora, Środowiskowym Domu Samopomocy oraz firmach społecznych zatrudniających osoby chorujące psychicznie. Stażyści spotkali się również z członkami Stowarzyszenia pacjentów "Otwórzcie Drzwi". Przeszkoliliśmy w sumie 10 osób.

 

Projekt zakładal równiez powstanie punktu konsultacyjnego dla osób spoza terenów Lwowa, którzy mają utrudniony dostęp do opieki psychiatruczno-psychologicznej.

 

W sumie z porad skorzystały 233 osoby (planowaliśmy tylko 40!) z tego 2 osoby pozostają w stałej opiece psychoterapeutycznej, a 20 os. jest pod stałą opieką lekarską (psychiatra). W ramach projektu punkt funkcjonował przez 8 miesięcy, aktualnie dzięki zaangażowaniu strony ukraińskiej punkt działa nadal, tak aby zapewnić ciągłość opieki pacjentom, którzy potrzebują regularnej i stałej opieki.  

 

 

Przedstawiciele strony ukraińskiej wzięli również udział w organizowanym przez naszego partnera (Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego) XXIV Sympozjum Polsko-Niemieckim pt; „Psychiatria naszych marzeń – przyszłość zaczyna się dzisiaj”, które odbyło się we Wrocławiu. Podczas sympozjum grupa z Ukrainy miała okazję wymieniać doświadczenia w procesie reformowania opieki psychiatrycznej w Polsce, Niemczech i na Ukrainie. Podczas dyskusji plenarnej poruszone zostały najistotniejsze problemy psychiatrii na Ukrainie, jednakże co nas ucieszyło strona ukraińska mogła pochwalić się również wieloma sukcesami i projektami zorganizowanymi w trójstronnej polsko-niemiecko-ukraińskiej współpracy (np. Partnership for Mental Health i Summer School w ramach której profesjonaliści z Ukrainy odbywali staże specjalistyczne w ośrodkach akademickich w Ulm (Niemcy), Bydgoszcz (Polska) oraz we Lwowie (Ukraina). W ramach debaty ustalone zostały dalsze kierunki rozwoju współpracy polsko-ukraińskiej oraz polsko-niemiecko-ukraińskiej. Nawiązaliśmy również współpracę z nową organizacją _”Stowarzyszenie lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu”, którą w niedalekiej przyszłości planujemy włączyć w obszar naszej współpracy polsko-ukraińskiej. Aktualnie trwają prace nad formalnym porozumieniem o współpracy.

 

04.07.2019
Psychiatria jest bardzo czuła na kontekst społeczny
11.06.2019
Deklaracja Warszawska II Kongres Zdrowia Psychicznego!
20.05.2019
Konferencja Enmesh 2019 - Zapraszamy do Lizbony, 6-8.06.2019
15.05.2019
Dalsze trudności w psychiatrii
06.05.2019
Mamy już szczegółowy plan II Kongresu Zdrowia Psychicznego. Zapraszamy..
21.03.2019
Zaproszenie na debatę ekspercką pt. ?W PARZE ZE SCHIZOFRENIĄ. Termin 27.03.2019 - Warszawa
14.02.2019
Ważna petycja do podpisania!
08.02.2019
Praca? - Tak! Ostatnia tura rekrutacji do projektu. Zapraszamy
04.02.2019
Stanowisko osób chorujących psychicznie w sprawie doniesień medialnych o schizofrenii zabójcy Pawła Adamowicza
16.01.2019
Ważne Oświadczenie PTP w sprawie śmierci prezydenta Gdańska - Pawła Adamowicza!
Projekt i wykonanie SIT