srp

 

 

Projekt współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach Programu "Przemiany w Regionie" - RITA Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

 

Projekt "Partnerstwo ponad granicami-w kierunku psychiatrii środowiskowej na Ukrainie" został przeprowadzony na terenie Polski (Kraków) i Ukrainy (Lwów). Jego podstawowym celem była wymiana doświadczeń z zakresu szeroko rozumianej psychiatrii środowiskowej. W ramach projektu zorganizowane zostały staże specjalistyczne dla 10 osób z Ukrainy. Poza tym, zaprosiliśmy 6 specjalistów z Ukrainy na sympozjum do Wrocławia, na którym poruszane były m.in. kwestie reformy opieki psychiatrycznej na Ukrainie. Delegacja specjalistów z Ukrainy wybrana została w ramach spotkania, w którym udział wzięli również przedstawiciele lokalnych władz. W ramach idei rozwoju tzw. psychiatrii środowiskowej zorganizowaliśmy bezpłatny punkt konsultacyjny w poradni ogólnej poza Lwowem, gdzie można było uzyskać pomoc psychiatryczno-psychologiczną. W punkcie konsultacyjnym oraz w innych poradniach rozdawane były ulotki informacyjne na temat zdrowia psychicznego, które powstały w ramach projektu.

 

Zobacz zdjęcia:

 

Rita0052.JPG  Rita0053.JPG
Rita0055.JPG  Rita0056.JPG
Rita0057.JPG  Rita0058.JPG
Rita0060.JPG  Rita0106.JPG

Rita0061.JPG  Rita0064.JPG
Rita0111.JPG  Rita0115.JPG
Rita0059.JPG

 

W ramach stażu odbyły się warsztaty z terapii zajęciowej, choreoterapii, muzykoterapii oraz szkolenie z pozyskiwania funduszy na działalność organizacji pozarządowych. Odbyły się również wizyty studyjne, w Centrum Seniora, Środowiskowym Domu Samopomocy oraz firmach społecznych zatrudniających osoby chorujące psychicznie. Stażyści spotkali się również z członkami Stowarzyszenia pacjentów "Otwórzcie Drzwi". Przeszkoliliśmy w sumie 10 osób.

 

Projekt zakładal równiez powstanie punktu konsultacyjnego dla osób spoza terenów Lwowa, którzy mają utrudniony dostęp do opieki psychiatruczno-psychologicznej.

 

W sumie z porad skorzystały 233 osoby (planowaliśmy tylko 40!) z tego 2 osoby pozostają w stałej opiece psychoterapeutycznej, a 20 os. jest pod stałą opieką lekarską (psychiatra). W ramach projektu punkt funkcjonował przez 8 miesięcy, aktualnie dzięki zaangażowaniu strony ukraińskiej punkt działa nadal, tak aby zapewnić ciągłość opieki pacjentom, którzy potrzebują regularnej i stałej opieki.  

 

 

Przedstawiciele strony ukraińskiej wzięli również udział w organizowanym przez naszego partnera (Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego) XXIV Sympozjum Polsko-Niemieckim pt; „Psychiatria naszych marzeń – przyszłość zaczyna się dzisiaj”, które odbyło się we Wrocławiu. Podczas sympozjum grupa z Ukrainy miała okazję wymieniać doświadczenia w procesie reformowania opieki psychiatrycznej w Polsce, Niemczech i na Ukrainie. Podczas dyskusji plenarnej poruszone zostały najistotniejsze problemy psychiatrii na Ukrainie, jednakże co nas ucieszyło strona ukraińska mogła pochwalić się również wieloma sukcesami i projektami zorganizowanymi w trójstronnej polsko-niemiecko-ukraińskiej współpracy (np. Partnership for Mental Health i Summer School w ramach której profesjonaliści z Ukrainy odbywali staże specjalistyczne w ośrodkach akademickich w Ulm (Niemcy), Bydgoszcz (Polska) oraz we Lwowie (Ukraina). W ramach debaty ustalone zostały dalsze kierunki rozwoju współpracy polsko-ukraińskiej oraz polsko-niemiecko-ukraińskiej. Nawiązaliśmy również współpracę z nową organizacją _”Stowarzyszenie lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu”, którą w niedalekiej przyszłości planujemy włączyć w obszar naszej współpracy polsko-ukraińskiej. Aktualnie trwają prace nad formalnym porozumieniem o współpracy.

 

12.09.2017
Królowa Śniegu i inne historie - polecamy film o Schizofrenii.
10.05.2017
Deklaracja I Kongresu Zdrowia Psychicznego!
25.04.2017
Polecamy tekst do przeczytania w wolnej chwili...
30.03.2017
Zapraszamy na I Kongres Zdrowia Psychicznego w Warszawie! Termin 8 maja 2017 rok.
13.03.2017
List Otwarty do Pani Premier Beaty Szydło w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Polsce
21.11.2016
Badanie PATHWAYS - UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
20.10.2016
Co dalej w sprawie NPOZP w Polsce?
17.10.2016
Wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich w Stowarzyszeniu Rodzin "Zdrowie Psychiczne"
14.08.2016
Nowy projekt Stowarzyszenia! - "Osoba z niepełnosprawnością psychiczną – wartościowy pracownik."
04.07.2016
Od 1 kwietnia wystartował projekt "Młodzi niepełnosprawni - wzór aktywności zawodowej" na lata 2016-2018
Projekt i wykonanie SIT