Logo Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

Działalność naukowa

„Schizofrenia - proces wielowymiarowy”

Autor: prof. Andrzej Cechnicki

Praca prof. Andrzeja Cechnickiego „Schizofrenia -proces wielowymiarowy. Krakowskie prospektywne badania przebiegu, prognozy i wyników leczenia schizofrenii” jest zwieńczeniem 20 letniego programu prospektywnych badań autora.

Udowodnił w niej między innymi, że nawet przy zastosowaniu wąskich kryteriów kwalifikacji wstępnej przebieg psychoz schizofrenicznych nie jest jednoznacznie niekorzystny. Udowodnił też, że u osób leczonych z powodu źle rokującej schizofrenii, nawet po wieloletnim przebiegu występuje zdrowienie, a wczesny udział w psychospołecznym programie leczenia ma wpływ na korzystniejsze wyniki po latach chorowania. Są to bez wątpienia znaczące, udokumentowane odkrycia, które powinny wpłynąć na rozumienie zaburzeń z grupy schizofrenii i na standardy postępowania terapeutycznego.

„Teatr, który leczy”

Autorka: Anna Bielańska

O autorce

Anna Bielańska, psycholog kliniczny i psychoterapeuta, pracuje w Oddziale Dziennym Kliniki Psychiatrii Dorosłych CM UJ. Od wielu lat wraz z reżyserem Krzysztofem Rogożem tworzy „teatr terapeutyczny”. Do najbardziej znanych spektakli tego teatru należą Lizystrata i Alkestis. Jako dyplomowany terapeuta Psychodrama Institute for Europe prowadzi szkolenia w zakresie psychodramy Moreno. Psychoterapia wraz z użyciem psychodramy i technik teatralnych zawsze była jej pasją, a niniejsza książka jest podsumowaniem jej wieloletnich doświadczeń w tym zakresie.

Z recenzji prof. dr hab. Krzysztofa Gierowskiego

„Autorce udało się umiejętnie przejść od zagadnień bardziej ogólnych i teoretycznych – założeń i metod psychodramy, jej powiązań z teatrem i podstawowego znaczenia dla funkcji terapeutycznych, poprzez część omawiającą zastosowanie szczegółowych form dramaterapii w leczeniu schizofrenii, aż do mającego charakter najbardziej praktyczny zestawu ćwiczeń teatralnych stosowanych w procesie terapii. (…) Praca jest unikalnym opracowaniem dotyczącym dramaterapii. Charakteryzuje ją bardzo wysoka rzetelność, umiejętność szerokiego wykorzystania literatury przedmiotu i dobra stylistyka”.

Z recenzji prof. dr hab. Jacka Bomby

„Praca powinna wzbudzić duże zainteresowanie terapeutów, studentów studiów przeddyplomowych i podyplomowych, kształcących się w psychoterapii, psychodramie i rehabilitacji”. (Prof. dr hab. Jacek Bomba)

"Praca, Zdrowie psychiczne, Gospodarka społeczna"

Autorzy: Andrzej Cechnicki i Hubert Kaszyński

Publikacja pt. „Praca, zdrowie psychiczne, ekonomia społeczna” jest dowodem na to, jak wiele się w polskiej psychiatrii w ciągu ostatnich kilkunastu lat zmieniło. Nie tylko mamy nowe neuroleptyki, nie tylko mamy nowoczesną ustawę psychiatryczną. Zmienia się także coś fundamentalnego i niezwykle ważnego: miejsce i rola pacjenta w systemie leczenia. Pojawia się i rozwija podejście, w którym osoba leczona jest partnerem, a zadaniem psychiatry nie jest powierzchowne usuwanie objawów, lecz dbanie o szeroko rozumianą jakość życia pacjenta.

"Umacnianie i zdrowienie. Dać nadzieję"

Autorzy: prof. Andrzej Cechnicki i Anna Liberadzka

Z recenzji prof. dra hab. n. med. Jacka Bomby

"Według mojej wiedzy nie istnieje w polskim języku opracowanie o takim zasobie informacji na temat psychiatrii środowiskowej, przygotowane wspólnie przez profesjonalistów i pacjentów. Nie ma ich też wiele w literaturze światowej. Zwłaszcza takich, które przekonująco tę wspólność przybliżają. Jest to wyjątkowa pozycja jako podręcznik dla terapeutów środowiskowych i dla rodzin z brzemieniem choroby, a także dla tych, którzy korzystają z psychoedukacji: dla terapeutów i pacjentów. Jej znaczenie w nauczaniu nowoczesnej psychiatrii w programie przeddyplomowym i dydaktyce podyplomowej trudno przecenić."

Z recenzji prof. dra hab. Józefa K. Gierowskiego

"Andrzej Cechnicki i Anna Liberadzka zaproponowali oryginalną perspektywę spojrzenia na proces zdrowienia osób doświadczających kryzysu psychicznego. Otrzymujemy wnikliwy i wieloaspektowy obraz przeżyć osób, które zdrowiejąc, zmagają się z wieloma zarówno subiektywnymi, jak i bardziej zewnętrznymi, społecznymi problemami i trudnościami. Książka stanowi ważne i wartościowe przedsięwzięcie wydawnicze, jest cenna zarówno pod względem poznawczym, jak i praktycznym, doskonale wpisuje się w najlepsze tradycje krakowskiej, akademickiej psychiatrii. Posłaniem książki jest przekonanie mówiące o tym, iż dla psychiatrii nadszedł czas radykalnych zmian, dla pacjentów czas przejmowania większej odpowiedzialności w swoje ręce, a dla wszystkich czas współpracy. Umacnianie i zdrowienie. Dać nadzieję doskonale dokumentuje ten właśnie proces i przekonuje o jego głębokim sensie"

"Możesz pomóc"

Autorzy: Bogdan de Barbaro, Krystyna Ostoja-Zawadzka i Andrzej Cechnicki

Z recenzji prof. dr. hab. med. Jacka Bomby 

"Książka skupia się przede wszystkim na wzmocnieniu pomocy udzielanej rodzinom (rodzicom, współmałżonkom, najbliższym, opiekunom) osób, u których rozpoznano zaburzenia z grupy schizofrenii. Taki był zresztą cel publikacji, adresowanej do członków rodzin pacjentów i przygotowanej przez zespół wybitnego specjalisty w dziedzinie terapii rodzin. Książka ma też przystępnie opracowaną część informacyjną o możliwościach szukania pomocy i zróżnicowanych form leczenia w środowisku, w tym także rehabilitacji zawodowej osób przewlekle chorych. Zawiera też, co ważne, informacje o kontynuowanej od kilku lat akcji destygmatyzującej osoby chorującej psychicznie. Poradnik napisany jest żywym, przystępnym językiem, a wiadomości o istocie zaburzeń, o których mówi, nie są mimo to zbanalizowane."

Newsletter

Zapisz się do naszego newsletter'a i bądź na bieżąco z wydarzeniami oraz kursami organizowanymi przez Stowarzyszenie.
[yikes-mailchimp form="1"][/yikes-mailchimp]
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content