Logo Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
Podpisujemy Petycję do Marszałka Województwa Małopolskiego o "Ratowanie Centrum Seniora dla osób chorujących psychicznie 45+ w Krakowie".

O nas/ About us

Stowarzyszenie powstało w 1999 roku w Krakowie, aby kontynuować dzieło Profesora Antoniego Kępińskiego, ale już od roku 1975 jego przyszli członkowie budowali instytucje i programy terapeutyczne dla osób chorujących psychicznie i ich rodzin w naszym mieście. W tym celu wspólnie z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szpitalem Uniwersyteckim oraz Stowarzyszeniem Pacjentów „Otwórzcie Drzwi” i Rodzin „Zdrowie Psychiczne” zawiązaliśmy Konsorcjum imienia Profesora Antoniego Kępińskiego. 

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w Krakowie, w Polsce i wielu krajach Europy. Za naszą działalność w programie „Żyć, mieszkać, pracować i leczyć się w lokalnej społeczności zostaliśmy uhonorowani nagrodą Kapituły „Pro Publico Bono” oraz ZG PTP im. Andrzeja Piotrowskiego.

Cel

Naszym celem, jest rozwój psychiatrii i opieki środowiskowej  tak, aby zapewnić  kompleksową pomoc rodzinom i osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne w osiągnięciu pełnego udziału w życiu społecznym i zawodowym.

English:

About us


The Association was established in 1999 in Krakow to continue the work of Professor Antoni Kępiński, but since 1975 its future members have been building institutions and therapeutic programs for mentally ill people and their families in our city. For this purpose, together with the Collegium Medicum of the Jagiellonian University, the University Hospital and the Association of Patients "Open the Door" and Families "Mental Health", we have established a Consortium named after Professor Antoni Kępiński. 
The Association cooperates with many governmental, local government and non-governmental organizations in Krakow, Poland and many European countries. For our activity in the program "Live, live, work and heal in the local community, we were honored with the award of the Chapter "Pro Publico Bono" and the Andrzej Piotrowski ZG PTP.


Purpose


Our goal is to develop psychiatry and community-based care to provide comprehensive assistance to families and people suffering from mental disorders in achieving full participation in social and professional life.

Nasz zespół

mgr Anna Bielańska

Przewodnicząca Stowarzyszenia; psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta i trener psychodramy. Przez 20 lat przewodnicząca Polskiego Instytutu psychodramy, obecnie wiceprzewodnicząca. Członek zarządu Psychodrama Association for Europe.

prof. Andrzej Cechnicki

Profesor Andrzej Cechnicki jest wiceprzewodniczącym zarządu SRP psychiatra, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany psychoterapeuta European Association of Psychotherapy (EAP).

Twórca systemu psychiatrii środowiskowej w Krakowie, ordynator oddziałów dziennych Kliniki Psychiatrii Dorosłych zajmujących się leczeniem osób chorujących na schizofrenię, Kierownik Zakładu Psychiatrii Środowiskowej w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Koordynator Krajowy Koalicji na Rzecz Wdrażania NPOZP.

Elżbieta Mosiewicz

Pedagog i psychoterapeuta w procesie certyfikacji. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychotycznymi. Członek zarządu Małopolskiej Filii Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia.

Marta Cichońska

Specjalista psychiatra, kierownik Zespołu Leczenia Środowiskowego w Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków- Śródmieście. Kierownik Ambulatorium w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego „Medilinorm”. Członek Zarządu Stowarzyszenia.

Dorota Kurbiel

Pedagog, terapeuta zajęciowy, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej. Wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego, członek zarządu Małopolskiej Filii Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP. Członek Zarządu.

Joanna Palka

Socjolog, asystent naukowy w Ośrodku Psychiatrii Środowiskowej, coach. Centrala naszego Stowarzyszenia, członek Zarządu.

Agnieszka Lewonowska-Banach

Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej „U Pana Cogito” Pensjonat i Restauracja, z wykształcenia mgr pielęgniarstwa, która od 1996 roku związana jest z krakowską psychiatrią środowiskową i ekonomią społeczną. Menadżer ekonomii społecznej, specjalista w zakresie organizacji pracy w turystyce i hotelarstwie, doradca zawodowy. Skarbnik Stowarzyszenia.

Newsletter

Zapisz się do naszego newsletter'a i bądź na bieżąco z wydarzeniami oraz kursami organizowanymi przez Stowarzyszenie.
[yikes-mailchimp form="1"][/yikes-mailchimp]
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content