Logo Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

O nas/ About us

Stowarzyszenie powstało w 1999 roku w Krakowie, aby kontynuować dzieło Profesora Antoniego Kępińskiego, ale już od roku 1975 jego przyszli członkowie budowali instytucje i programy terapeutyczne dla osób chorujących psychicznie i ich rodzin w naszym mieście. W tym celu wspólnie z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szpitalem Uniwersyteckim oraz Stowarzyszeniem Pacjentów „Otwórzcie Drzwi” i Rodzin „Zdrowie Psychiczne” zawiązaliśmy Konsorcjum imienia Profesora Antoniego Kępińskiego. 

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w Krakowie, w Polsce i wielu krajach Europy. Za naszą działalność w programie „Żyć, mieszkać, pracować i leczyć się w lokalnej społeczności zostaliśmy uhonorowani nagrodą Kapituły „Pro Publico Bono” oraz ZG PTP im. Andrzeja Piotrowskiego.

Cel

Naszym celem, jest rozwój psychiatrii i opieki środowiskowej  tak, aby zapewnić  kompleksową pomoc rodzinom i osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne w osiągnięciu pełnego udziału w życiu społecznym i zawodowym.

English:

About us


The Association was established in 1999 in Krakow to continue the work of Professor Antoni Kępiński, but since 1975 its future members have been building institutions and therapeutic programs for mentally ill people and their families in our city. For this purpose, together with the Collegium Medicum of the Jagiellonian University, the University Hospital and the Association of Patients "Open the Door" and Families "Mental Health", we have established a Consortium named after Professor Antoni Kępiński. 
The Association cooperates with many governmental, local government and non-governmental organizations in Krakow, Poland and many European countries. For our activity in the program "Live, live, work and heal in the local community, we were honored with the award of the Chapter "Pro Publico Bono" and the Andrzej Piotrowski ZG PTP.


Purpose


Our goal is to develop psychiatry and community-based care to provide comprehensive assistance to families and people suffering from mental disorders in achieving full participation in social and professional life.

Nasz zespół

mgr Anna Bielańska

Przewodnicząca Stowarzyszenia; psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta i trener psychodramy. Przez 20 lat przewodnicząca Polskiego Instytutu psychodramy, obecnie wiceprzewodnicząca. Członek zarządu Psychodrama Association for Europe.

Dyrektor Krakowskiego Centrum Edukacyjnego "Cogito"

Prof. dr hab. Andrzej Cechnicki

Wiceprzewodniczący Zarządu naszego Stowarzyszenia, pracownik Katedry Psychatrii CM UJ. Psychiatra, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii, profesor nauk medycznych. Certyfikowany psychoterapeuta European Association of Psychotherapy (EAP). Twórca i koordynator krakowskiego kompleksowego, zintegrowanego systemu leczenia i rehabilitacji osób chorujących na schizofrenię i ich rodzin.

Koordynator Konsorcjum pod nazwą Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego im. Profesora Antoniego Kępińskiego w Krakowie.

Elżbieta Mosiewicz

Pedagog i psychoterapeuta w procesie certyfikacji. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychotycznymi. Członek zarządu Małopolskiej Filii Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia.

Katarzyna Ostalecka

Prawnik, specjalista BHP, koordynator Centrum Seniora i Ośrodka Wsparcia oraz innych projektów współfinansowanych ze środków publicznych. Od 2022 r. z-ca dyrektora Krakowskiego Centrum Edukacyjnego "Cogito" w Krakowie. Zajmuje się tematyką rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz praw osób niepełnosprawnych. Skarbnik

Wicedyrektor Krakowskiego Centrum Edukacyjnego "Cogito"

Dorota Kurbiel

Pedagog, terapeuta zajęciowy, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej. Specjalista Terapii Środowiskowej. Koordynator projektów grantowych. Wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego, członek zarządu Małopolskiej Filii Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP. Członek Zarządu.

Joanna Palka

Socjolog, coach, specjalistka terapii środowiskowej PTP,  asystentka naukowa w Ośrodku Psychiatrii Środowiskowej i Badań nad Psychozami UJ CM, wicedyrektor Krakowskiego Centrum Edukacyjnego "Cogito", członek Zarządu.

Agnieszka Lewonowska-Banach

Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej „U Pana Cogito” Pensjonat i Restauracja, z wykształcenia mgr pielęgniarstwa, która od 1996 roku związana jest z krakowską psychiatrią środowiskową i ekonomią społeczną. Menadżer ekonomii społecznej, specjalista w zakresie organizacji pracy w turystyce i hotelarstwie, doradca zawodowy. Członek Zarządu.

Dr hab. Marcin Siwek

Specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału Klinicznego Psychiatrii Krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego. Współpracuje z Instytutem Farmakologii Polskiej Akademii Nauk; dydaktyk. Zaangażowany w liczne projekty naukowo-badawcze. Prowadzi ogólnopolskie szkolenia dla psychiatrów, lekarzy innych specjalności i pracowników branży farmaceutycznej w dziedzinie diagnostyki i leczenia chorób psychicznych. Członek Zarządu

Newsletter

Zapisz się do naszego newsletter'a i bądź na bieżąco z wydarzeniami oraz kursami organizowanymi przez Stowarzyszenie.
[yikes-mailchimp form="1"][/yikes-mailchimp]
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content