Logo Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, który działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U.2009, Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.1994, Nr 111, poz. 353 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U.2010, Nr 238, Nr 1586),
 • Statutu ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla osób przewlekle chorych psychicznie (typ A), zwanych dalej uczestnikami ŚDS. Działalność ŚDS ukierunkowana jest na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów osób z zaburzeniami psychicznymi.

Celem ŚDS jest w szczególności:

 • podnoszenie jakości życia i zapewnienie oparcia społecznego uczestnikom ŚDS,
 • podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i pełnienia ról społecznych,
 • zapewnienie wsparcia i pomocy rodzinie w opiece nad dorosłą osobą niepełnosprawną,
 • wspieranie i inicjowanie rozwoju grup samopomocowych.

Zespół terapeutyczny tworzą: pedagodzy, terapeuci zajęciowi, psycholodzy, pracownik socjalny, instruktor sztuki, pielęgniarka psychiatryczna, lekarz psychiatra-konsultant.

Rekrutacja

Kryteria przyjęciowe:

 • diagnoza – osoby przewlekle psychicznie chore (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy)
 • miejsce zamieszkania (Kraków)
 • skierowanie od lekarza psychiatry
 • zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do uczestnictwa

Przyjęcie do ŚDS następuje po zgłoszeniu wniosku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, następnie na terenie gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyjęcie przeprowadzany jest wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego odpowiedniej filii MOPS.

Skierowanie do ośrodka następuje w drodze decyzji administracyjnej, pierwsza wydawana jest na 3 miesiące, podczas których tworzony jest indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego, kolejna decyzja także wydawana jest na czas określony, potrzebny na realizację ww. planu.

Oferta

 • prowadzenie treningu funkcjonowania w życiu codziennym, na który składają się w szczególności: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
 • prowadzenie treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, obejmujący w szczególności: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami oraz innymi osobami,
 • prowadzenie treningu umiejętności spędzania czasu wolnego, na który składają się w szczególności: rozwijanie zainteresowań literaturą, kulturą i sztuką, udział w spotkaniach towarzyskich,
 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 • pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
 • zapewnienie niezbędnej opieki,
 • prowadzenie terapii ruchowej dla uczestników ŚDS
 • współpraca z rodzinami i innymi instytucjami

Na terenie ośrodka działają pracownie: gospodarstwa domowego, plastyczno- ceramiczna, komputerowa, relaksacyjno- rekreacyjna, rękodzieła, multimedialna, aktywizująco- rehabilitacyjna.

Zadanie publiczne realizowane na zlecenie Miasta Kraków, finansowane ze środków budżetu państwa.

Kontakt

tel.: 517 456 810
e-mail: sds@stowarzyszenierozwoju.eu

W sprawie wolontariatu: sdswolontariat@gmail.com

Jak do nas dojechać?

Autobus – linie numer: 124, 184, 424 – przystanek Cmentarz Rakowicki
Tramwaj – linie numer: 72 – przystanek Cmentarz Rakowicki

Newsletter

Zapisz się do naszego newsletter'a i bądź na bieżąco z wydarzeniami oraz kursami organizowanymi przez Stowarzyszenie.
[yikes-mailchimp form="1"][/yikes-mailchimp]
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content