Logo Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

Centrum Seniora


Projekt „W Centrum Seniora pokonamy bariery – Centrum Seniora dla osób chorujących psychicznie” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Okres realizacji projektu: 01.04.2021 r. – 31.03.2024 r. 

Adresaci projektu 

Projekt skierowany jest dla seniorów (osób, które ukończyły 45 rok życia), mieszkańców województwa małopolskiego, którzy posiadają orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność z powodu choroby psychicznej: 

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie z ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji / orzeczenie z ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji / orzeczenie KIZ o zaliczeniu do I grupy inwalidów - dla tych orzeczeń niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego chorobę psychiczną, 
  • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie z ZUS o całkowitej niezdolności do pracy / orzeczenie KIZ o zaliczeniu do II grupy inwalidów - dla tych orzeczeń niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego  potwierdzającego chorobę psychiczną, 
  • orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie z ZUS o częściowej niezdolności do pracy / orzeczenie KIZ o zaliczeniu do III grupy inwalidów - dla tych orzeczeń niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego chorobę psychiczną.  

Cel projektu 

Zwiększenie samodzielności 28 osób niepełnosprawnych - chorujących psychicznie powyżej 45 r.ż. poprzez nabycie i poprawę umiejętności radzenia sobie z podstawowymi i zaawansowanymi czynnościami życia codziennego; oprawa jakości codziennego funkcjonowania 28 osób niepełnosprawnych - chorujących psychicznie powyżej 45 r. ż poprzez udział w ergoterapii, socjoterapii i arteterapii. 

Formy wsparcia 

  • arteterapia – sztuki użytkowe, zdobnictwo i dekoratorstwo, muzyko, biblio, filmo i teatro-terapia. Jej celem było podniesienie samooceny, rozwój zainteresowań, nauczenie aktywnego i efektywnego spędzania czasu, kształtowanie relacji interpersonalnych oraz poprawa nastroju. 
  • ergoterapia – zajęcia kulinarne, trening ekonomiczny, zajęcia logopedyczne, trening higieny, zajęcia w ogrodzie, zajęcia komputerowe. Celem ergoterapii była poprawa w obrębie funkcji kognitywnych, zaradności osobistej, planowania czynności dnia codziennego i nauczenie beneficjentów kluczowych kompetencji niezbędnych do ich optymalnego funkcjonowania w środowisku. 
  • socjoterapia – terapia grupowa, indywidualna, trening funkcji poznawczych, psychoedukacja uczestników i ich opiekunów, rodzin, poradnictwo psychologiczne, prawno-socjalne, medyczne, wsparcie terapeutyczne środowiskowe, rekreacja. Ta forma terapii zdecydowani wpłynęła na poziom społecznego funkcjonowania beneficjentów projektu poprzez kształtowanie poprawnych relacji interpersonalnych, udzielenie niezbędnych informacji bliskim beneficjentów, a przede wszystkim wzbogacenie ich o elementy empowermentu. 

Kontakt

ul. Olszańska 5 (V piętro)
31-513 Kraków
tel. 721 746 972

Newsletter

Zapisz się do naszego newsletter'a i bądź na bieżąco z wydarzeniami oraz kursami organizowanymi przez Stowarzyszenie.
[yikes-mailchimp form="1"][/yikes-mailchimp]
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content