Logo Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej obejmuje rehabilitacją zawodową i społeczną 75 osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej. 

Celem zajęć w Warsztacie jest dostarczenie osobom po przebytych kryzysach psychicznych realnych doświadczeń życiowych poprzez pomoc w organizacji dnia codziennego, trenowanie społecznych umiejętności oraz przygotowanie do podjęcia pracy w zakładach pracy chronionej, firmach społecznych jak również na otwartym rynku pracy.

Warsztat Terapii Zajęciowej mieści się przy ul. Miodowej 9 w jednej z kamienic na krakowskim Kazimierzu. Na terenie ośrodka działa "Galeria Miodowa", w której wystawiane są prace osób z niepełnosprawnością psychiczną związanych z pracownią, jak również twórców profesjonalnych z kraju i zza granicy. W trakcie organizowanych wernisaży uczestnicy rehabilitacji mogą zaprezentować na zewnątrz efekty swojej pracy, co stanowi swoisty rodzaj poznawania i przełamywania barier społecznych wobec osób chorych psychicznie. W Warsztacie działa również grupa teatralna. Realizowane są zajęcia logopedyczne, doradztwo zawodowo oraz pomoc socjalna i psychologiczna dla uczestników WTZ. W ramach naszego programu rehabilitacji prowadzone są zajęcia z psychoedukacji jak i wsparcie i terapia dla rodzin naszych uczestników.

Warsztat Terapii Zajęciowej finansowany jest ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  i Gminy Miejskiej Kraków za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

Pracownia Stolarsko - Konserwatorska 

Naprawa krzeseł i mebli, konserwacja, malowanie drewna, naprawa rowerów, wyroby z drewna takie jak: deski do krojenia, półki, karmniki, domki dla owadów, budki dla ptaków - to tylko niektóre z szerokiej gamy prac wykonywanych w pracowni Stolarsko - Konserwatorskiej.

Założeniem pracowni jest nauka i wykonywanie czynności które, mogą się przydać wszystkim w życiu codziennym. Ma to też na celu poprawę motoryki i sprawności manualnych. Dodatkowym atutem pracowni jest częste wychodzenie na długie spacery oraz wyjścia na boisko piłkarskie.

Jeśli czekasz na nowe wyzwania i chcesz się sprawdzić ta pracownia jest dla Ciebie !!!!!

Pracownia Edukacji i Projektów Komputerowych

Głównym celem pracowni jest nauka i doskonalenie obsługi komputera a następnie wykorzystanie tej wiedzy w życiu codziennym. Dodatkowo uczestnik może wziąć udział w różnych projektach komputerowych.

Założeniem jest poznanie również działania różnych urządzeń tj. drukarki, ksero i bindownicy. Poza tym korzystanie z internetu i poznawanie programów komputerowych tj. Word, Excel, Power Point, przyswajaniem współczesnych zagadnień świata cyfrowego a dla osób zainteresowanych grafiką, ćwiczeniami w programach Corel Draw i Photoshop. 

Każdy uczestnik przechodzi szkolenie z zakresu komunikacji poprzez Skype i posiada umiejętności pracy zdalnej. Na podstawie Indywidualnego Programu Rehabilitacji, wspólnie ustalamy czego będziemy się uczyć i w jakim zakresie.  

Nabyte kompetencje zadaniowe, pozwalają na udział w wielu autorskich projektach które uczą pracy, odpowiedzialności za zadanie, sumienności oraz współpracy w grupie. Jesteśmy autorami trzech edycji Kalendarza Biegacza, stworzyliśmy stronę internetową „Pomocna Małopolska”, posiadamy doświadczenie w obsłudze konferencji i szkoleń od strony biurowej oraz mamy za sobą wiele innych mniejszych projektów np. „Bajki i kolorowanki dla dzieci z Ukrainy”

W procesie terapii zwracamy przede wszystkim uwagę na indywidualne możliwości osoby, nabywanie nowych kompetencji oraz dobrą atmosferę w pracowni. 

Pracownia Treningu Umiejętności Społecznych i Metod Kreatywnych.

Rehabilitacja społeczna mająca na celu aktywizację osób chorujących psychicznie w społeczeństwie oraz ich integrację w grupie poprzez pogadanki tematyczne, wymianę zdań na aktualne tematy, a także motywowanie do aktywnego udziału w procesie zdrowienia i  realnego wpływu na jego przebieg. Kształtowanie umiejętności adekwatnego zachowania w różnych sytuacjach dnia codziennego, przewidywanie konsekwencji podejmowanych działań, przezwyciężanie barier społecznych a także rozwijanie poczucia sprawczości.

Poprzez udział w różnorodnych zajęciach kreatywnych uczestnicy mają możliwość rozwijania i pogłębiania zainteresowań, wzbogacania życia wewnętrznego w celu zmiany spojrzenia na swoją niepełnosprawność. Udział w tych zajęciach rozwija i wspiera funkcje manualne, sprawność małej motoryki oraz koordynację oko-ręka. Pozwala też na rozbudzenie wyobraźni i zachęca do wyrażania swoich emocji poprzez zajęcia z arteterapii. Bardzo ważnym modułem jest także systematyczny udział w zajęciach z elementami treningu funkcji poznawczych wspierających pamięć, koncentrację oraz komunikację.

Pracownia Treningu Dnia Codziennego

Obejmuje on naukę umiejętności praktycznych, które pomagają w codziennym samodzielnym funkcjonowaniu. Poszerza wiedzę w zakresie czynności oraz rozwija i pomaga nabywać umiejętności które dają możliwość lepszego funkcjonowania każdego dnia.

Uczy systematyczności w dbaniu o higienę osobistą, dotyczy higieny ciała, rąk, głowy ,twarzy i jamy ustnej. Rozwija i utrwala nawyk dbania o higienę otoczenia, pomaga w motywacji do dbania o swoją i wspólną przestrzeń. Uczy ergonomicznego sprzątania, oraz ułatwia go poprzez poznanie odpowiednich środków czystości. Trening obejmuje zajęcia praktyczne.
Kształtuje i uczy nawyku dbania o wygląd zewnętrzny, w tym o adekwatny dobór garderoby, dbanie o schludną fryzurę oraz estetyczny wygląd każdego dnia. Trening obejmuje zajęcia praktyczne.
Uczy zarządzania finansami, planowania wydatków w tym tworzenia listy zakupów i oszczędzania.
Przygotowuje i uczy radzenia sobie z codziennymi sytuacjami, takimi jak załatwianie spraw w urzędach, zakładanie i obsługa konta w banku, zakupów przez Internet czy korzystanie z komunikacji publicznej w tym zakup biletu oraz poznawanie topografii miasta.
Na zajęciach poznajemy zasady recyklingu, uczymy się o zdrowym żywieniu, rozmawiamy o trudnościach i jak sobie z nimi radzić. Uczymy się jak funkcjonuje nasz organizm i jaki wpływ ma nas ruch, czego unikać w naszym żywieniu i jak ważne jest regularne przyjmowanie leków.
Ochrona danych osobowych i danych wrażliwych, jak bronić się przed zagrożeniami w sieci. Nauka obsługi urządzeń takich jak telefon czy komputer na podstawowym poziomie, ma ułatwić komunikację i nawiązywanie relacji społecznych.

Pracownia Plastyczna

Pracownia plastyczna, umożliwia uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej poznawanie różnych technik artystycznych. Wpływa to na rozwój kreatywności oraz rozbudza możliwości twórcze osób biorących udział w zajęciach. Techniki proponowane w czasie zajęć to między innymi : rysunek, ceramika, malarstwo akrylowe na płótnie. Oraz mniej znane techniki jak BLOB PAINT, batik na tekturze czy technika EBRU, czyli malowanie na wodzie. Efekty uzyskiwane przy użyciu trzech ostatnich technik, przynoszą osobom tworzącym dużo satysfakcji w kreowaniu ciekawych prac plastycznych.
Efektem działań w pracowni są:

  • Obrazy
  • Biżuteria
  • Figurki i naczynia ceramiczne
  • I wiele innych.

W czasie zajęć uczestnicy również zdobywają wiedzę z zakresu kompozycji. Uczą się także przygotowania swoich prac tak, aby profesjonalnie zaprezentować je na wystawie. Wspólnie spędzany czas w pracowni plastycznej, pomaga w nawiązywaniu relacji koleżeńskich oraz w wymianie refleksji na temat tworzonych prac. Często odbywają się również rozmowy o sztuce.

Dołączając do pracowni nie trzeba posiadać szczególnych zdolności plastycznych. Uczestnicząc w zajęciach każdy będzie mógł znaleźć technikę w której będzie mógł się kreatywnie rozwinąć.

Pracownia Biurowa i Tłumaczeń

Głównym celem pracowni jest nauka umiejętności posługiwania się komputerem, sprzętem biurowym (drukarka, kserokopiarka, skaner) oraz korzystania z Internetu. Ponadto, uczestnicy mają możliwość nauki języka angielskiego. W ramach pracowni odbywają się również treningi funkcji poznawczych, które umożliwiają poprawę m.in. koncentracji, pamięci oraz uwagi. Uczestnicy pracowni odpowiedzialni są za prowadzenie biblioteki, w której skład wchodzą: książki, filmy DVD, oraz płyty CD z muzyką.
Uczestnicy pracowni biurowej mają również okazję do brania udziału w różnych projektach, które są wspólne dla uczestników z pracowni edukacji i projektów komputerowych. Do takich zadań należą m.in:


• wydawanie „Miodka” – czasopismo WTZ
• wspólne spacery, na których uczestnicy mają okazję fotografować Kraków i okolice

Pracownia Ogrodniczo – Dekoratorska 

Pracownia Ogrodniczo - Dekoratorska łączy ze sobą dwa rodzaje aktywności i przestrzeni, jest to podyktowane porami roku i aktualną pogodą. W okresie od wiosny do jesieni zajęcia w pracowni odbywają się w przestrzeni pracowni i na terenie Ogródków Działkowych na Dębnikach. Wyjścia do ogrodu są trzy razy w tygodniu. Jeden dzień zajęcia stacjonarnie oraz wycieczka w czwartki. W pracowni wykonywane są treningi z funkcji poznawczych i prace związane z wykonywaniem ozdób ogrodowych, stroików świątecznych i dekoracji z wykorzystaniem materiałów z recyklingu. W ogrodzie wykonuje się prace związane z porządkowaniem działki, pielęgnacją roślin, jak również, odnawianiem ozdób ogrodowych znajdujących się na terenie ogrodu.

Pracownia Gospodarstwa Domowego 

Udział w zajęciach kulinarnych w pracowni gospodarstwa domowego pozwala zdobyć podstawowe umiejętności gotowania, pieczenia oraz obsługi popularnych urządzeń AGD. Uczestnicy wspólnie planują potrawy, robią zakupy na potrzeby pracowni, uczą się przygotowywać przekąski, dania obiadowe i desery. Atmosfera podczas pracy w kuchni sprzyja rozmowom i dyskusjom na różne tematy, pomaga nawiązywać kontakty, uczy współpracy w grupie.
Raz w tygodniu organizowane są wyjścia na wspólną wycieczkę. W programie są też treningi umiejętności poznawczych.

Pracownia Treningu Zawodowego


Uczestnicy nabywają umiejętności związanych z ewentualnym podjęciem pracy w przyszłości. Tworzą Samorząd WTZ, który jest odpowiedzialny za organizację wyjść i wycieczek dla pozostałych pracowni.
Do obowiązków każdego uczestnika tej pracowni należy:


• napisanie CV i listu motywacyjnego
• założenie indywidualnego konta na portalach związanych z pracą
• wysyłanie swojej aplikacji w odpowiedzi na wybrane ogłoszenia
• motywowanie się nawzajem do aktywizacji zawodowej poprzez przeprowadzenie inscenizowanych rozmów kwalifikacyjnych
• pogadanki tematycznie, rozmowy z byłymi uczestnikami pracowni, którzy już pracują
• organizacja cotygodniowych wyjść, wycieczek w różne miejsca dla pozostałych pracowni
• 1 raz w tygodniu – wyjście do piekarni na chleb dla całego WTZ
• branie aktywnego udziału w redagowaniu czasopisma „Miodek” poprzez pisanie artykułów, felietonów, wywiadów.

Ergoterapii

Pracownia ergoterapii- inaczej zwana terapią przez pracę, liczy osiem osób, zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych.
Dzięki wykorzystaniu różnorodnych metod i materiałów pozwala uczestnikom w uzyskaniu niezależności, kształtuje określone sprawności min. ruchowe, koncentracje, pamięć. Zaspokajane są potrzeby emocjonalne i społeczne, które wpływają na rozwój uczestnika w samodzielności i pobudzają do aktywności.
Najczęściej stosowane formy w pracowni:

• Stolarstwo- zajęcia w drewnie
• Ogrodnictwo- dbanie o działowy trawnik
• Wikliniarstwo- wyplatanie wianków z wierzby mandżurskiej
• Florystyka- kompozycje kwiatowe
• Garncarstwo- wykonanie wazonów, dłoni z betonu
• Wtorkowa- filmoteka
• Czwartkowe kulinaria - uczestnicy przyrządzali m.in. takie potrawy (pierogi z truskawkami, faworki, zapiekanki, spaghetti bolognese, frytki, pasty, sernik, szarlotkę).
Samodzielne wykonanie zadania daje uczestnikowi poczucie, że wykonana praca ma charakter użyteczny, a uzyskanie produktu końcowego daje satysfakcję i zadowolenie.

Kontakt

ul. Miodowa 9, 31-055 Kraków
tel.: 12 421 17 30 lub 12 634 28 12
e-mail: wtz@stowarzyszenierozwoju.eu

Jak do nas dojechać?

Autobus – linie numer: 610, 662, 904 – przystanek Stradom
Tramwaj – linie numer: 3, 17, 19, 24, 69 – przystanek Miodowa, linie: 8, 10, 13, 18, 22, 52, 62 – przystanek Stradom.

Newsletter

Zapisz się do naszego newsletter'a i bądź na bieżąco z wydarzeniami oraz kursami organizowanymi przez Stowarzyszenie.
[yikes-mailchimp form="1"][/yikes-mailchimp]
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content