Logo Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

Asystent Zdrowienia – Moduł Wiedza o chorobie

W ramach projektu „Asystent Zdrowienia” Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej realizuje kurs Asystenta Zdrowienia. Pierwsze marcowe zajęcia (4-6 marca) na kursie asystenta zdrowienia poświęcone były tematowi choroby psychicznej. Moduł ten ma pomóc przyjrzeć się problemom przeżywanym przez kursantów. Dlatego dzielili się oni swoimi historiami kryzysów i poszukiwali wspólnych przeżyć, dyskutowali o objawach prodromalnych i ostrych oraz sposobach radzenia sobie z nimi. Dwa filmy edukacyjne i prezentacja psychoedukacyjna skłaniały do dalszych refleksji w temacie zdrowia psychicznego. Z racji powagi i trudności tematu zakończyliśmy wstępem do tematu zdrowienia i zastanowieniem nad własnymi zasobami. Prowadzącymi była asystentka zdrowienia Monika Syc i psychoterapeutka Kinga Wojda.

English:

Recovery Assistant – Module Knowledge about the illness.

As part of the "Recovery Assistant" project, the "Open the Door" Association in cooperation with the Association for the Development of Psychiatry and Community Care implements the Recovery Assistant course. The first March classes (March 4-6) at the Recovery Assistant course were devoted to the topic of mental illness.
This module is designed to help you look at the problems experienced by students. Therefore, they shared their stories of crises and sought common experiences, discussed prodromal and acute symptoms and ways to deal with them. Two educational films and a psycho-educational presentation prompted further reflection on the subject of mental health. Due to the seriousness and difficulty of the topic, we ended with an introduction to the topic of recovery and reflection on our own resources.

The hosts were recovery assistant Monika Syc and psychotherapist Kinga Wojda.

Newsletter

Zapisz się do naszego newsletter'a i bądź na bieżąco z wydarzeniami oraz kursami organizowanymi przez Stowarzyszenie.
[yikes-mailchimp form="1"][/yikes-mailchimp]
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content