Logo Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

Kurs Asystenta Zdrowienia

Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej zapraszają na kurs Asystenta Zdrowienia. Kurs jest realizowany w ramach projektu: „Asystent Zdrowienia”.
Kurs rozpocznie się w lutym 2022 roku i potrwa do lipca 2022 roku.
Kryteria rekrutacji:

  • doświadczenie choroby psychicznej
  • remisja i wgląd w objawy
  • minimum roczna terapia własna
  • wysoka motywacja
  • dodatkowym atutem będą posiadane rekomendacje

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego, podpisanie, zeskanowanie i odesłania na adres mailowy: stotworzciedrzwi@wp.pl

Formularz Rekrutacyjny do pobrania pod linkiem
https://stowarzyszenie-rozwoju.eu/wp-content/uploads/imgs/formularz_zgloszenia_az_nowy-pusty.doc

Z wybranymi kandydatami będą przeprowadzane rozmowy rekrutacyjne w drugiej połowie stycznia. Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, które spełnią kryteria rekrutacji.

Zaproszone na rozmowy rekrutacyjne osoby, będziemy prosić o przedstawienie zaświadczeń potwierdzających spełnianie kryteria rekrutacji (dokument potwierdzający diagnozę oraz zaświadczenie od psychoterapeuty o przebytej psychoterapii, ewentualnie posiadane rekomendacje)

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 stycznia 2022. Po tym terminie nie będziemy już przyjmować zgłoszeń.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowego: stotworzciedrzwi@wp.pl

lub telefonicznego pod numerem telefonu 692 066 178 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.00-16.00.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy EOG.

English version:

The "Open the Door" Association in partnership with the Association for the Development of Psychiatry and Community Care invite you to the next course of the Recovery Assistant. The course is implemented as part of the project: "Recovery Assistant". The course will start in February 2022 and will last until July 2022.


Recruitment criteria:
experience of mental illness
remission and insight into symptoms
minimum one year of own therapy
high motivation
an additional advantage will be the recommendations

If you are interested, please fill in the Recruitment Form, sign, scan and send it back to the following e-mail address: stotworzciedrzwi@wp.pl
Recruitment Form to download at the link:
https://lnkd.in/eg52XbSQ
Interviews will be conducted with selected candidates in the second half of January. We reserve that we will contact only selected candidates who meet the recruitment criteria.
Persons invited to recruitment interviews, we will ask you to present certificates confirming compliance with the recruitment criteria (document confirming the diagnosis and a certificate from the psychotherapist about the psychotherapy, possibly recommendations)
The deadline for applications is 18 January 2022. After this date, we will no longer accept applications.
If you have any questions, please contact us by e-mail: stotworzciedrzwi@wp.pl
or by phone at 692 066 178 from Monday to Thursday from 9.00 to 16.00.
The project is implemented from the grant of the Active Citizens – National Fund programme, financed from EEA funds.

Newsletter

Zapisz się do naszego newsletter'a i bądź na bieżąco z wydarzeniami oraz kursami organizowanymi przez Stowarzyszenie.
[yikes-mailchimp form="1"][/yikes-mailchimp]
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content