Logo Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

Centrum Rehabilitacyjne Niepełnosprawnego Seniora – Centrum Seniora

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Okres realizacji projektu: 01.04.2014 r. do 31.03.2017 r. 

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest dla seniorów (osób, które ukończyły 45 rok życia) którzy posiadają orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność z powodu choroby psychicznej:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie z ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji / orzeczenie z ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji / orzeczenie KIZ o zaliczeniu do I grupy inwalidów - dla tych orzeczeń niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego chorobę psychiczną,
  2. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie z ZUS o całkowitej niezdolności do pracy / orzeczenie KIZ o zaliczeniu do II grupy inwalidów - dla tych orzeczeń niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego chorobę psychiczną,
  3. orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie z ZUS o częściowej niezdolności do pracy / orzeczenie KIZ o zaliczeniu do III grupy inwalidów - dla tych orzeczeń niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego chorobę psychiczną. Udział procentowy osób z lekkim stopniem nie może przekraczać 10 % ogółu beneficjentów ostatecznych projektu.

Cel projektu

  1. zwiększenie samodzielności poprzez aktywizację i integrację ze społeczeństwem 20 osób niepełnosprawnych – chorujących psychicznie, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność, wiek znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji społecznej, ekonomicznej i rodzinnej.
  2. nabycie i poprawa umiejętności radzenia sobie z podstawowymi czynnościami życia codziennego.

Formy terapii

  • arteterapia – sztuki użytkowe, zdobnictwo i dekoratorstwo, muzyko, biblio, filmo i teatro-terapia. Jej celem było podniesienie samooceny, rozwój zainteresowań, nauczenie aktywnego i efektywnego spędzania czasu, kształtowanie relacji interpersonalnych oraz poprawa nastroju.
  • ergoterapia – zajęcia kulinarne, trening ekonomiczny, zajęcia logopedyczne, trening higieny, zajęcia w ogrodzie, zajęcia komputerowe. Celem ergoterapii była poprawa w obrębie funkcji kognitywnych, zaradności osobistej, planowania czynności dnia codziennego i nauczenie beneficjentów kluczowych kompetencji niezbędnych do ich optymalnego funkcjonowania w środowisku.

socjoterapia – terapia grupowa, indywidualna, trening funkcji poznawczych, psychoedukacja uczestników i ich opiekunów, rodzin, poradnictwo psychologiczne, prawno-socjalne, medyczne, wsparcie terapeutyczne środowiskowe, rekreacja. Ta forma terapii zdecydowani wpłynęła na poziom społecznego funkcjonowania beneficjentów projektu poprzez kształtowanie poprawnych relacji interpersonalnych, udzielenie niezbędnych informacji bliskim beneficjentów, a przede wszystkim wzbogacenie ich o elementy empowermentu.

Kontakt

Centrum Seniora

ul. Olszańska 5

31-513 Kraków

Tel. 721 746 972

Newsletter

Zapisz się do naszego newsletter'a i bądź na bieżąco z wydarzeniami oraz kursami organizowanymi przez Stowarzyszenie.
[yikes-mailchimp form="1"][/yikes-mailchimp]
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content