Logo Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

Kampania "Schizofrenia Otwórzcie Drzwi"

Kampania „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi” mająca na celu przeciwdziałanie napiętnowaniu i dyskryminacji osób chorych na schizofrenię jest już realizowana od września 2000 r. w Polsce. Jej celem jest poprawa społecznego odbioru schizofrenii i pogłębienie tolerancji w naszym kraju dla osób chorych psychicznie.

Program „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi” jest prowadzony przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego przy współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO). W Polsce program uzyskał patronat Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. Program powstał dzięki wsparciu z grantu naukowego Lilly.

Anna Liberadzka – V-ce Przewodnicząca Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”. Koordynator Akademii Liderów Cogito

W pierwszym etapie realizacji program ma na celu integrację wszystkich środowisk związanych z leczeniem schizofrenii tak, aby ich wspólne działanie wpłynęło na zmianę postaw i uprzedzeń wobec osób chorych psychicznie. Bezpośrednim celem programu jest przeciwstawienie się stygmatyzacji i dyskryminacji osób chorych na schizofrenię poprzez edukację wielu grup społecznych – uczniów, kleryków, pacjentów i ich rodzin, psychiatrów i lekarzy rodzinnych. Program nastawiony jest również na bliską współpracę z mediami nad nowym, bliższym prawdzie obrazem osoby chorej psychicznie w społeczeństwie.

Program „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi” rozpoczął się w 1996 roku na Światowym Zjeździe Psychiatrycznym w Madrycie, a pierwszy program pilotażowy zainicjowano w Alberta w Kanadzie. Po pierwszych pozytywnych rezultatach programu kanadyjskiego, podobne akcje rozwinięto w Austrii, Chinach, Egipcie, Niemczech, Grecji, Indiach, Włoszech i Hiszpanii. W każdym z krajów program koordynowany jest przez komitet, w skład której wchodzą psychiatrzy, pacjenci, członkowie rodzin osób chorych, dziennikarze, politycy, nauczyciele i działacze społeczni.

Według dr. Andrzeja Cechnickiego, koordynatora polskiego programu, „ludzie chorzy na schizofrenię spotykają się często w życiu codziennym z dyskryminacją i odrzuceniem. Społeczeństwo, prawodawcy, pracodawcy, media i nawet niektórzy lekarze podtrzymują stereotypowe widzenie chorych na schizofrenię jako osób niebezpiecznych, agresywnych i niezdolnych do efektywnej pracy”. Takie podejście, któremu mogą ulec także członkowie rodzin chorych a nawet sami chorzy, zmniejsza szanse tych osób na znalezienie zatrudnienia, małżeństwo, posiadanie domu czy uzyskanie pomocy od sąsiadów. W naszym kraju, pomimo wysiłków reformy opieki psychiatrycznej, standard opieki w zakresie chorób psychicznych jest na niższym poziomie niż w zakresie chorób somatycznych.

Kampania Zarządu Głównego PTP i WPA różni się od wszelkich poprzednich inicjatyw zakresem i podejściem. Pierwszym krokiem w każdym kraju jest poznanie doświadczeń chorych na schizofrenię i ich rodzin, tak aby działania można było skierować na określone problemy i do określonych odbiorców w danym środowisku społecznym i kulturowym. Poszczególne kraje uczą się od siebie nawzajem. W Kanadzie sukcesem okazała się kampania informacyjna skierowana do młodzieży, która zmniejszyła negatywne podejście do schizofrenii.

Działania przeprowadzana w poszczególnych krajach różnią się więc, ale składają się nań internetowe programy nauczania dla nastolatków, konkursy, spektakle teatralne i wernisaże, kampanie w mediach oraz działania mające na celu zjednanie przychylności pracodawców. Grupy organizujące programy w różnych krajach dzielą się między sobą doświadczeniem.

10 tez o schizofrenii

  1. Schizofrenia jest chorobą.
  2. Schizofrenia jest zaburzeniem wielowymiarowym.
  3. Schizofrenia nie jest tylko chorobą.
  4. Schizofrenia nie jest chorobą dziedziczną.
  5. Schizofrenia nie jest choroba nieuleczalną.
  6. Jest schizofrenia, nie ma schizofreników.
  7. Chorzy na schizofrenię mają takie same prawa jak inni.
  8. Chorzy na schizofrenię nie zagrażają innym bardziej, niż osoby zdrowe.
  9. Chorzy na schizofrenię oczekują szacunku, zrozumienia i pomocy.
  10. Schizofrenia odkrywa pytania wspólne chorym i zdrowym.

Relacja pacjenta

Maria (23 lata), ze Stowarzyszenia Pacjentów „Otwórzcie Drzwi”, która doświadczyła tych trudności, w jednym ze swoich edukacyjnych zajęć dla młodych kleryków powiedziała: 

Odkąd zdiagnozowano mój stan, ludzie zaczęli zachowywać dystans i ostrzegać innych, że jestem chora na schizofrenię. To bardzo przykre. Trudno być prawdomównym – napomknięcie o schizofrenii zwykle powoduje, że ludzie odwracają się od ciebie. Doświadczyłam także problemów w pracy z powodu moich objawów i fałszywych pojęć na ich temat. Starsze leki wywoływały efekty uboczne, które umożliwiały rozpoznanie mnie jako osoby chorej psychicznie – leki najnowszej generacji nie wywołują tych efektów, pomagając tym samym w powrocie do normalnego życia. Jednakże społeczeństwo nadal piętnuje chorych. Z całego serca popieram walkę o większą akceptację i zrozumienie dla osób dotkniętych przez schizofrenię.”

Newsletter

Zapisz się do naszego newsletter'a i bądź na bieżąco z wydarzeniami oraz kursami organizowanymi przez Stowarzyszenie.
[yikes-mailchimp form="1"][/yikes-mailchimp]
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content