Logo Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

W Centrum Seniora pokonamy bariery – Centrum Seniora dla osób chorujących psychicznie

Projekt „W Centrum Seniora pokonamy bariery – Centrum Seniora dla osób chorujących psychicznie” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Okres realizacji projektu: 01.04.2021 r. – 31.03.2024 r. 

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest dla seniorów (osób, które ukończyły 45 rok życia), mieszkańców województwa małopolskiego, którzy posiadają orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność z powodu choroby psychicznej:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie z ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji / orzeczenie z ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji / orzeczenie KIZ o zaliczeniu do I grupy inwalidów - dla tych orzeczeń niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego chorobę psychiczną,
  2. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie z ZUS o całkowitej niezdolności do pracy / orzeczenie KIZ o zaliczeniu do II grupy inwalidów - dla tych orzeczeń niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego chorobę psychiczną,
  3. orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie z ZUS o częściowej niezdolności do pracy / orzeczenie KIZ o zaliczeniu do III grupy inwalidów - dla tych orzeczeń niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego chorobę psychiczną. 

Cel projektu

  • zwiększenie samodzielności 28 osób niepełnosprawnych - chorujących psychicznie powyżej 45 r.ż. poprzez nabycie i poprawę umiejętności radzenia sobie z podstawowymi i zaawansowanymi czynnościami życia codziennego;
  • oprawa jakości codziennego funkcjonowania 28 osób niepełnosprawnych - chorujących psychicznie powyżej 45 r. ż poprzez udział w ergoterapii, socjoterapii i arteterapii.

Formy wsparcia

  • arteterapia – sztuki użytkowe, zdobnictwo i dekoratorstwo, muzyko, biblio, filmo i teatro-terapia. Jej celem było podniesienie samooceny, rozwój zainteresowań, nauczenie aktywnego i efektywnego spędzania czasu, kształtowanie relacji interpersonalnych oraz poprawa nastroju.
  • ergoterapia – zajęcia kulinarne, trening ekonomiczny, zajęcia logopedyczne, trening higieny, zajęcia w ogrodzie, zajęcia komputerowe. Celem ergoterapii była poprawa w obrębie funkcji kognitywnych, zaradności osobistej, planowania czynności dnia codziennego i nauczenie beneficjentów kluczowych kompetencji niezbędnych do ich optymalnego funkcjonowania w środowisku.
  • socjoterapia – terapia grupowa, indywidualna, trening funkcji poznawczych, psychoedukacja uczestników i ich opiekunów, rodzin, poradnictwo psychologiczne, prawno-socjalne, medyczne, wsparcie terapeutyczne środowiskowe, rekreacja. Ta forma terapii zdecydowani wpłynęła na poziom społecznego funkcjonowania beneficjentów projektu poprzez kształtowanie poprawnych relacji interpersonalnych, udzielenie niezbędnych informacji bliskim beneficjentów, a przede wszystkim wzbogacenie ich o elementy empowermentu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grudzień 2023

Wydarzenie słowno-muzyczne - Grudzień 2023

11 XII 2023 r. gośćmi Centrum Seniora dla osób chorujących psychicznie przy ul. Olszańskiej 5, byli wybitny poeta Józef Baran oraz prof. nauk humanistycznych, specjalista od literatury dawnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, Roman Mazurkiewicz.

Józef Baran jest autorem kilkudziesięciu tomów poetyckich oraz kilku tomów z dziennikami, w tym dzienników z podróży, oraz korespondencji ze Sławomirem Mrożkiem – obaj twórcy urodzili się w Borzęcinie, na ziemi tarnowskiej. Jest ponadto laureatem m.in. Nagrody Kościelskich, Nagrody im. Władysława Orkana, Nagrody Czytelników Orfeusz im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Nagrody im. Andrzeja Bursy, Nagrody im. Stanisława Piętaka, Nagrody Funduszu Literatury oraz szeregu innych, ważnych wyróżnień literackich.
Jego wiersze były śpiewane przez tak znakomitych wykonawców jak m.in. Stare Dobre Małżeństwo, Beatę Rybotycką, Beatę Paluch, Elżbietę Adamiak, Krzysztofa Myszkowskiego, czy Hannę Banaszak. Muzykę do tekstów Józefa Barana komponował m.in. Andrzej Zarycki, jeden z najwybitniejszych, współczesnych kompozytorów, związany z Piwnicą pod Baranami. Teksty Józefa Barana tłumaczone były na 20 języków, m.in. na angielski, niemiecki, hebrajski, czeski, szwedzki czy hiszpański. Z kolei prof. Roman Mazurkiewicz jest kierownikiem Katedry Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego, oraz popularyzatorem dawnej literatury, autorem wielu, bardzo ważnych publikacji naukowych, tyczących się wyżej wspomnianej tematyki.
Prof. Roman Mazurkiewicz, występuje prywatnie na swoim kanale na youtube, jako Marek Burski, na którym śpiewa teksty m.in. Józefa Barana czy Adama Ziemianina. Michał Piętniewicz pokrótce przestawił uczestnikom Centrum Seniora naszych gości. Następnie spotkanie uświetnił muzycznie Roman Mazurkiewicz, śpiewając m.in. wiersze Józefa Barana. Następnie swoją twórczość zaprezentował Józef Baran, który czytał m.in. wiersze o tematyce senioralnej, bądź szpitalnej, lecz z przymrużeniem oka, aby zgromadzonej publiczności zrobiło się nieco weselej, z przesłaniem, aby nawet do poważnych chorób podchodzić z dystansem i poczuciem humoru. Józef Baran odpowiadał również na pytania publiczności, np. co skłoniło go do pisania wierszy, bądź opowiadał o swoim dzieciństwie na wsi i rozmaitych, późniejszych przygodach literackich, które uczyniły go ważnym poetą na mapie polskiej literatury. Na koniec wszyscy, z akompaniamentem prof. Romana Mazurkiewicza, zaśpiewali kolędy. W Centrum Seniora zrobiło się jasno i wesoło. Józef Baran zjadł z nami obiad, a następnie, na przystanek odprowadził go Michał Piętniewicz, który koordynował całe wydarzenie. Dodamy, że nasi znakomici goście zostali obdarzeni wspaniałymi prezentami, które na pewno przydadzą się w ten czas świąteczny. Ogromnie dziękujemy!

--

Mikołaj w Centrum Seniora - Grudzień 2023


Marzec 2023

Wyjście do kina "Mikro" na film "Simona" opowiadający o życiu Simony Kossak oraz niezwykłych tajemnicach Puszczy Białowieskiej.


Grudzień 2022

Wspólne kolędowanie przy muzyce gitary i skrzypiec, prowadzone przez muzykoterapeutę.


Listopad 2022

Zajęcia z rysunku z absolwentką Akademii Sztuk Pięknych. Rysowanie jesiennych owoców i warzyw.

Grudzień 2021

Wycieczka do MICETu (MUZEUM INTERAKTYWNE / CENTRUM EDUKACJI TEATRALNEJ) w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. Uczestnicy mieli okazję poznać lepiej świat wyobraźni reżyserów, aktorów, scenografów, autorów muzyki i choreografii, korzystając z wystaw multimedialnych.

"Vigilia" (z języka łacińskiego) pierwotnie oznaczała czuwanie, straż nocną.
My też oczekujemy - na naszych Gości i Domowników - uczestników Centrum Seniora oraz pracowników.
Czego będziemy sobie życzyć? Zdrowia, pomyślności, wytrwałości w dążeniu do obranych celów i kolejnych wspaniałych lat w naszym Centrum Seniora.

W Centrum Seniora tradycja to rzecz święta 🙂 Mikołaju zaprzaszamy za rok!


Październik 2021
Wycieczka do Zamku Królewskiego na Wawelu, zwiedzanie wystawy "Wszystkie arrasy króla: powroty: 2021-1961-1921".

Kontakt

ul. Olszańska 5
31-513 Kraków
Tel. 721 746 972

Newsletter

Zapisz się do naszego newsletter'a i bądź na bieżąco z wydarzeniami oraz kursami organizowanymi przez Stowarzyszenie.
[yikes-mailchimp form="1"][/yikes-mailchimp]
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content