srp

Witamy!

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej powstało w 1999 r w Krakowie z incjatywy profesjonalistów związanych z psychiatrią społeczną; zrzesza lekarzy, pielęgniarki, psychologów, pracowników socjalnych, terapeutów zajęciowych i inne osoby, których celem jest promowanie i rozwój nowoczesnych metod terapii i rehabilitacji, inicjowanie i realizowanie projektów  pracy i projektów mieszkaniowych.

Przewodnią ideą jest  "Żyć, mieszkać, leczyć się i pracować w lokalnej wspólnocie"

 

 

Nowy projekt rehabilitacji społecznej i zawodowej!

Zobacz do zakładki Kalendarz Biegacza

 

 

kalendarz_podglad_okladka.jpg

 

 

 Istotą naszych programów jest  włączenie osób chorujących psychicznie w środowisko, stworzenie możliwości pracy i osobistego rozwoju.

 

1_proc_nowe.jpg

 

Bank Pekao S.A. I/O Kraków
  20 1240 1431 1111 0000 1046 9064

 

 

 

1procent_program.jpg

 


 

Otrzymaliśmy nagrodę Lodołamacza!!!

lodolamacze.jpg

 

 

SZKOLENIE W ZAWODZIE TERAPEUTA ŚRODOWISKOWY - styczeń 2015r. - szczegóły w zakładce TERAPEUTA ŚRODOWISKOWY

 

 

Przeczytaj najnowszy Raport Rzecznika Praw Obywatelskich

ksiazka.jpg

 

 

   


 

 

 

AC.jpg

 

ZIELONY DÓŁ - PRZESŁANIE

 

 

 

petycja-600x150.jpg


 

Prezydent RP Bronisław Komorowski


Premier RP Donald Tusk


Minister Zdrowia Ewa Kopacz


Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania

Elżbieta Radziszewska

 

 

 

"Samorząd Partnerem w Ochronie Zdrowia Psychicznego"

 

Apel w dziesiątą rocznicę polskiej kampanii przeciwko piętnowaniu i dyskryminacji osób chorujących psychicznie

 

 

W imieniu osób cierpiących z powodu zaburzeń zdrowia psychicznego – olbrzymiej grupy naszych bliskich - a także środowisk zajmujących się zdrowiem psychicznym i jego zaburzeniami apelujemy o poparcie dla idei równego traktowania osób chorujących somatycznie i psychicznie przy podziale środków finansowych przeznaczonych na opiekę zdrowotną w Polsce jako podstawy dla skutecznego wdrożenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

W sytuacji narastającego w naszym kraju problemu zaburzeń psychicznych, opieka psychiatryczna nie może być traktowana marginalnie i interwencyjnie. Z choroby psychicznej można wyzdrowieć lub mieć wieloletnią remisję, jednak jest to możliwe tylko dzięki dostępowi do nowoczesnej, odpowiednio zorganizowanej i finansowanej opieki psychiatrycznej. Tymczasem od kilku lat jesteśmy świadkami postępującej redukcji realnych nakładów na psychiatrię, które pozostaje w tyle za nakładami na inne dziedziny ochrony zdrowia. Taka polityka zdrowotna nie znajduje racjonalnego uzasadnienia i jest dotkliwa dla chorych i ich bliskich, jak również dla nas wszystkich. Należy przecież uwzględnić także koszty pośrednie, wynikające z niedostrzegania poważnych następstw choroby potęgowanych pogarszającą się kondycją opieki psychiatrycznej: kosztów bezrobocia, obciążenia rodzin,  długotrwałej zależności od pomocy społecznej, wzrostu liczby hospitalizacji stacjonarnych, dezintegracji rodziny, problemów mieszkaniowych i bezdomności.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP) jest planem stopniowej, ale zasadniczej zmiany pozycji zdrowia psychicznego oraz systemowej modernizacji psychiatrycznej opieki zdrowotnej w naszym kraju. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2010 r. w sprawie NPOZP (Dz. U. z 3 lutego 2011 nr 24 poz. 128) nałożyło na samorządy każdego szczebla obowiązek realizacji poszczególnych zadań NPOZP.

Realizację powierzonych samorządom zadań utrudnia, a niekiedy uniemożliwia rażąco nierówny podział środków finansowych przeznaczonych na opiekę nad zdrowiem Polaków chorujących somatycznie i psychicznie. W Europie, w krajach, nad którymi obecnie przejmujemy prezydencję, ze wspólnej puli przyznanej na zdrowie, na opiekę nad zdrowiem psychicznym przeznacza się średnio 5-6 procent środków. W Polsce, w ostatniej dekadzie wskaźnik ten malał i obecnie wynosi nieco ponad 3 procent. Dzieje się tak mimo stanowiska Konwentu Marszałków z grudnia 2008 roku, który uzasadniał konieczność jego podwyższenia do poziomu co najmniej 4,1 procent. Ten postulat nie tylko nie został spełniony, ale udział wydatków na opiekę psychiatryczną nadal spadał, doprowadzając wiele placówek do granicy opłacalności.

W samorządach gminnych, powiatowych i wojewódzkich – jako podmiotach wskazanych do realizacji NPOZP – widzimy naturalnego partnera w realizacji opieki psychiatrycznej dla pacjentów w miejscu ich zamieszkania.

Do jesieni, jako przedstawiciele środowiska zajmującego się zdrowiem psychicznym, będziemy pomagać samorządom w staraniach o program naprawczy dla psychiatrii przygotowywany właśnie przez gminy, powiaty i regiony, w ramach realizacji NPOZP, tak, aby 25 września w całym kraju obchodzić razem X Dzień Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie pod hasłem „Samorząd Partnerem w Ochronie Zdrowia  Psychicznego”.

Domagamy się równego traktowania osób chorujących somatycznie i psychicznie przy podziale środków finansowych przeznaczonych na opiekę zdrowotną w Polsce. Tylko w ten sposób  pomożemy wdrożyć Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w naszym kraju.

 

 

Dr Andrzej Cechnicki,

Koordynator Krajowy

Koalicji na Rzecz Wdrażania

Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

 

 

Tutaj można podpisać sie pod petycją

 

 

 

Ośrodek Zielony Dół zatrudnia osoby chorujące psychicznie.

 

 


ikona-video.jpg

KONIECZNIE ZOBACZ NASZ SPOT REKLAMOWY!!!

 

 

 

 

SNL_plakat_A4.jpg

 

 

 

Skan PPB.jpg

 

 

 

1procent_ Kepinski.JPG 

 

 

Dla_Nas_1.jpg

 

Zapraszamy do lektury wszystkich numerów czasopisma "DLA NAS"

 

 


Linki:

http://www.pcogito.pl/http://catering-cogito.pl/http://rodziny.info/

http://www.p-ntzp.com/http://www.galeriamiodowa.strefa.pl/stow-od-1.jpg

http://www.terapia-schizofrenii.krakow.pl/http://www.konteksty-schizofrenia.sit.com.pl/teatr-p.jpgprac-ps.jpg

 

 

Layout_Krakow.jpg

 

Layout_NGO.jpg

 

06.03.2015
Zapis posiedzenia Komisji Zdrowia 19.02.2015
18.02.2015
Konferencja w Warszawie, 17-18 marzec 2015, dr Daniel Fisher
13.02.2015
Zapraszamy na Forum ZLŚ do Łodzi, 08-09 maja 2015

 

03.11.2014
Nowa lokalizacja naszego Środowiskowego Domu Samopomocy
24.10.2014
Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
24.10.2014
Koszmar w Szpitalu Psychiatrycznym w Warszawie
23.10.2014
Prezentacja ENMESH - Malaga 2015
20.10.2014
Forum Psychiatrii Środowiskowej 2015
10.10.2014
Konferencja 3 Sekcji w Krakowie
03.09.2014
Monitorowanie rozmów w sprawie NPOZP - dr Maciej Matuszczyk
Projekt i wykonanie SIT